Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial

Pla d'estudis

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Pla d'empresa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Creativitat, idees, proposició de valor i model de negoci (3501MO2655)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pla d'empresa (3501MO2656)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Tècniques12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Marketing per a emprenedors (3501MO2657)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Investigació comercial 1 (3501MO2658)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Recursos econòmics i finançament per a emprenedors (3501MO2659)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Operacions i serveis (3501MO2660)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Habilitats 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Lideratge i habilitats directives (3501MO2661)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Experiències d'emprenedoria: cultural, social, ambiental i tecnològica (3501MO2662)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Gestió de la innovació (3501MO2663)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Internacionalització de l'empresa (3501MO2664)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Optativitat15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Aspectes jurídics de la creació d'empreses (3501MO2665)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret del treball i de la seguretat social (3501MO2666)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat per a emprenedors (3501MO2667)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació comercial 2 (3501MO2668)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Emprendre i empresa familiar (3501MO2669)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Emprenedoria digital (3501MO2670)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Empreses socials i cooperatives (3501MO2671)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques d'empresa o professionals 1 (3501MO2672)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Pràctiques d'empresa o professionals 2 (3501MO2673)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Projecte Final de Master 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Projecte final de màster (3501MO2674)

OBObligatòria 15.00 SSemestral