Estoc de tecnologies

Agents recombinants antitumorals i no genotòxics: (ribonucleasa pancreàtica humana)
Descàrrega CA - ES - EN
Breast2test: línia cel·lular de càncer de mama her2 doble resistent a trastuzumab i lapatinib
Descàrrega CA - ES - EN
Combinatòria de marcadors que milloren el diagnòstic del càncer de pàncrees
Descàrrega CA - ES - EN
Compostos Poliamínics pel tractament de chagas i leishmaniasis:
Descàrrega CA - ES - EN
Bolus shaping
Descàrrega CA - ES - EN

Nanocàpsules moleculars per a la separació selectiva de ful·lerens:
Descàrrega CA - ES - EN

Eliminació de metalls pesants d'aigües residuals mitjançant Bisorbents:
Descàrrega CA - ES - EN
Dissipador de Calor d'efecte Seebeck:
Descàrrega CA - ES - EN
Element de drenatge per a filtre de sorra:
Descàrrega CA - ES - EN
OMBR - OMBReuse (MBR retrofit to OMBR):
Descàrrega CA - ES - EN

VITAM®: Video Teleassistència i Monitorització:
Descàrrega CA - ES - EN

Sense estoc

Sense estoc