Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Investiga

EEN: Cerca de materials, mètodes i processos automatitzats per a enganxar peces de plàstic

Una empresa austríaca vinculada al negoci del diagnòstic mèdic que està desenvolupant dispositius per a professionals del sector, vol reduir el temps de producció dels seus productes per mitjà de la millora del procés d'unir peces de plàstic.

Una empresa austríaca vinculada al negoci del diagnòstic mèdic que està desenvolupant dispositius per a professionals del sector, vol reduir el temps de producció dels seus productes per mitjà de la millora del procés d'unir peces de plàstic. Aquesta companyia està cercant alternatives a la silicona, nous mètodes o processos automatitzats.

Els nous mètodes o materials per unir peces han d'acomplir amb els següents requeriments:

  - aplicable a peces de plàstic fetes principalment de PBT (polibutilè tereftalat), silicona o PVC (clorur de polivinil) tou
  - temps de curació curts
  - bones propietats d’enllaç i segellat; omplint els buits de manera que es garanteixi la seguretat higiènica (segellant els forats o cavitats)
  - biocompatible
  - químicament estable
  - llum UV estable
  - Compliment de la normativa de tecnologies mèdiques, especialment en matèria de seguretat elèctrica
  - Permetre que els dispositius de diagnòstic puguin netejar-se, d'alt grau òptic (per exemple, invisibles o adaptables al color, segons el requisit de disseny) i resistents als impactes mecànics (contribuint a l'elasticitat)
  - facilitar un procés de producció automatitzat

la solució automatitzada per al procés d'unió de peces hauria d'acomplir amb els segúents requeriments:

  - Ser molt flexible, ja que ha de fer front a la unió de moltes carcasses diferents a volums baixos
  - eliminar el pas de neteja (mitjançant aplicació controlada de la quantitat optimitzada de l'agent per enganxar)
  - Suport al procés robust amb alt rendiment

Més Informació: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bfa6821a-8bad-4bb8-b329-ae85fd9affe1?OrgaId=a693a3a7-165e-46c5-8d74-3e9d390f5ef9

Contacte: Alba Quer ( 93 551 74 16 / alba.quer@gencat.cat )

Per suport en la contractació UdG: valoritzacio@udg.edu