Grups de recerca

Grup Responsable/s Àmbit
Agents Research Lab. Jose Luis de La Rosa Esteva Àrea Tècnica
Algues Bentòniques Marines Concepció Rodríguez Prieto Experimental
Anàlisi del dret públic: especial referència al dret financer i tributari Maria Luisa Esteve Pardo Social
Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural. AMADE Josep Costa Balanzat
Joan Andreu Mayugo Majo
Àrea Tècnica
Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental Margarida Castañer Vivas Social
Arqueologia, Prehistòria i Patrimoni. Josep Maria Nolla Brufau
David Vivo Codina
Humanitats
Arquitectura i territori Nadia Fava
Marisa Garcia Vergara
Àrea Tècnica
Biodiversitat i Recursos Marins - GR MAR Marta Muñoz Frigola Experimental
Biologia Animal Pere Pons Ferran
Crisanto Gomez Lopez
Experimental
Biomaterials Avançats i Nanotecnologia (BIMATEC) Fabiola Vilaseca Morera Àrea Tècnica
Bioquímica del Càncer Rafael de Llorens Duran
Rosa Peracaula Miro
Experimental
Biotecnologia de la Reproducció Animal i Humana Sergi Bonet Marull
Marc Yeste Oliveras
Àrea Tècnica
Catàlisi i Sostenibilitat Montserrat Rodriguez Pizarro Experimental
Cats. Construction: advanced technologies and sustainability Miquel-àngel Chamorro Trenado Àrea Tècnica
CISA - Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades Joaquin Brugue Torruella
Jose Antonio Langarita Adiego
Social
Comptabilitat i Matemàtiques per a l'Economia i l'Empresa Joan Carles Ferrer Comalat
Maria Angels Farreras Noguer
Social
Comunicació social i institucional Lluis Costa Fernandez Social
Comunicacions i Sistemes Distribuïts Jose Luis Marzo Lazaro
Ramon Fabregat Gesa
Àrea Tècnica
Cultura i Educació Moises Esteban Guitart
Jose Ignacio Vila Mendiburu
Social
Desenvolupament de la professió infermera Angel Romero Collado Salut
Discurs, gènere, cultura i ciència (DIGECIC) Teresa Cabruja Ubach Social
Disseny i Modelatge de Reaccions Catalitzades per Metalls de Transició Miquel Sola i Puig
Anna Roglans Ribas
Experimental
Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (PRODIS) Fernando Julian Perez Àrea Tècnica
Dret Privat Europeu Miquel Martin Casals Social
Ecologia Microbiana Molecular Luis Bañeras Vives
Xavier Vila Portella
Experimental
Economia, indústria i serveis Anna Garriga Ripoll Social
Els Drets Fonamentals als Estats Compostos Miguel Angel Cabellos Espierrez Social
Enginyeria Agrària Francisco Ramirez de Cartagena Bisbe Àrea Tècnica
Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents. EXIT Joaquim Melendez Frigola
Joan Colomer Llinas
Àrea Tècnica
Enginyeria de Proteïnes Marc Ribo Panosa
Antoni Benito Mundet
Experimental
Envelliment, Cultura i Salut Pilar Monreal Bosch Social
Equacions Diferencials, Modelització i Aplicacions Joan Saldaña Meca Àrea Tècnica
Equip de Recerca Col.laborativa per a la Millora Curricular, Organitzativa i de l'Orientació en Educació. BITACOLA Joan Teixido Saballs
Montserrat Tesouro Cid
Social
Escenaris Artístics Medievals Gerardo Boto Varela
Joan Molina Figueras
Humanitats
Filosofia Jorg Rudolf Zimmer Humanitats
Filosofia del Dret Jordi Ferrer Beltran Social
Geologia i Cartografia Ambiental David Brusi Belmonte Experimental
Gestió de la immigració, lliure circulació de persones i drets dels treballadors Fernando Camas Roda
Francina Esteve Garcia
Social
Grup d'Anàlisi de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals (ARPA) Maria del Carmen Echazarreta Soler Social
Grup de Física Ambiental Josep Calbo Angrill Experimental
Grup de Genètica Cardiovascular Ramon Brugada Terradellas Salut
Grup de Geometria i Gràfics Gustavo Ariel Patow Àrea Tècnica
Grup de Recerca Avançada sobre Dinàmica Empresarial i Impacte de les Noves Tecnologies a les Organitzacions. GRADIENT Maria del Pilar Marques Gou Social
Grup de Recerca d'Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència (NEOMA) Francisco Reina de La Torre
Enrique Verdu Navarro
Salut
Grup de recerca en anàlisi econòmica Renan Ulrich Goetz Social
Grup de Recerca en Ciència Política Salvador Marti Puig Social
Grup de recerca en Ecologia aquàtica continental (GRECO) Emili Garcia Berthou Experimental
Grup de Recerca en Ecosistemes Marins i Salut Humana (SeaHealth) Josep Lloret Romañach
Juan San Molina
Experimental
Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA) Ana Maria Geli de Ciurana
Angel Alsina Pastells
Social
Grup de Recerca en Educació, Patrimoni i Arts Intermèdia (GREPAI) Roser Juanola Terradellas
Maria Dolores Cañabate Ortiz
Social
Grup de recerca en Enginyeria de Fluids, Energia i Medi Ambient - GREFEMA Jose Ramon Gonzalez Castro Àrea Tècnica
Grup de Recerca en Enginyeria de Procés, Producte i Producció. GREP Joaquim de Ciurana Gay
Marti Casadesus Fa
Àrea Tècnica
Grup de recerca en Estadística i Anàlisi de Dades Composicionals (GR-EADC) Jose Antonio Martin Fernandez Àrea Tècnica
Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut. GRECS Marc Saez Zafra Social
Grup de Recerca en Estudis Culturals Mª Elisa Varela Rodriguez
Francisco Javier Burgos Rincon
Humanitats
Grup de Recerca en Materials i Termodinàmica. GRMT Juan Jose Suñol Martinez Experimental
Grup de Recerca en Noves Dianes Terapèutiques (TargetsLab) Maria Teresa Puig Miquel
Francesc Xavier Xifro Collsamata
Salut
Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals. GRES Anna Planas i Llado
Jordi Feu Gelis
Social
Grup de Recerca sobre Envelliment i Discapacitat (GREDIs) Manuel de Gracia Blanco Social
Grup de Recerca sobre govern, estructura i reestructuració de les societats mercantils Josep Oriol Llebot Majo Social
Grup de Sistemes Complexos (GSC) Joaquim Fort Viader Experimental
Grup d'Estudis Socials de la Pesca i el Patrimoni Marítims Juan Luis Alegret Tejero Humanitats
Història de la Ciència Jurídica Jose Maria Perez Collados Social
Història de la Llengua i Llengua normativa Josep Maria Nadal Farreras
Francesc Feliu Torrent
Humanitats
Història de l'Art Modern Joaquim Garriga Riera
Joan Bosch Ballbona
Humanitats
Història de les Societats Rurals Maria Rosa Congost Colomer Humanitats
Història, Memòria, Identitats Anna M. Garcia Rovira Humanitats
Image, Satisfaction and Tourist Behavior (ISTB) Maria Elena Puiggros Roman Social
Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida Ferran Casas Aznar
Monica Gonzalez Carrasco
Social
Intervals Modals, Enginyeria de Sistemes i Control Jose Vehi Casellas Àrea Tècnica
Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge Josep Pinto Fusalba
Josep Gordi Serrat
Social
Laboratori de Bioquímica Computacional: Disseny Racional de Nous Enzims (CompBioLab) Silvia Osuna Oliveras
Ferran Feixas Gerones
Experimental
Laboratori de Gràfics i Imatge (GILAB) Mateo Sbert Casasayas Àrea Tècnica
Laboratori de Medicina Translacional i Ciències de la Decisió (TransLab) Maria Dolores Capella Hereu
Xavier Castells Cervello
Salut
Laboratori del Suro Merce Figueras Vall-llosera
M. Luisa Molinas de Ferrer
Experimental
Laboratori del Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà Marta Sadurni Brugue Social
Laboratori d'Enginyeria Paperera i Materials Polímers. LEPAMAP Pere Mutje Pujol Àrea Tècnica
Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental. LEQUIA Manuel Poch Espallargas
Maria Dolors Balaguer Condom
Experimental
Laboratori d'Ictiologia Genètica Jose Luis Garcia Marin Experimental
Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme Maria Dolors Vidal Casellas
Lluis Mundet i Cerdan
Social
Lèxic i Gramàtica Lluïsa Gràcia Solé Humanitats
Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada Abelina Suñer Gratacos Humanitats
LIPPSO (Laboratori d'Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica) Eduard Bardaji Rodriguez
Marta Planas Grabuleda
Experimental
Literatura de l'Edat Moderna, Contemporània i Patrimoni Literari Francesc Xavier Pla i Barbero
Jorge Garcia Lopez
Humanitats
Literatura Medieval Miriam Cabre Olle Humanitats
Llenguatge i cognició Isabel Serrat Sellabona Social
Llengües i aprenentatge Silvia Llach Carles
Jordi Cicres Bosch
Humanitats
Lògica i Programació Mateu Villaret Auselle Àrea Tècnica
Medi Ambient i Tecnologies de la Informació Geogràfica Anna Maria Ribas Palom Social
Microbiologia clínica i Malalties infeccioses Librado Jesus Garcia Gil
Margarita Martinez Medina
Experimental
Neurobiologia Cel.lular i Molecular Gemma Huguet Blanco Experimental
Patologia Vegetal Emilio Montesinos Segui Àrea Tècnica
Psicologia de la Salut Montserrat Planes Pedra
Maria Eugenia Gras Perez
Social
Qüestions Actuals de Dret Processal Maria Teresa Armenta Deu Social
Química Analítica i Ambiental Victoria de Los Angeles Salvado Martin
Manuela Hidalgo Muñoz
Experimental
Química Bioinspirada, Supramolecular i Catàlisi (QBIS-CAT) Miguel Costas Salgueiro
Xavier Ribas Salamaña
Experimental
Química teòrica i Modelatge i Enginyeria molecular Luis Blancafort San Jose
Marcel Swart
Experimental
Recerca en la Diversitat Maria Pallisera Diaz Social
Salut i Atenció Sanitària Dolors Juvinya Canal Salut
Seminari de Ciències Penals i Criminològiques Daniel Varona Gomez
Juan Gonzalo Escobar Marulanda
Social
Seminari de Dret Administratiu Juan Manuel Trayter Jimenez Social
Sòls i vegetació en la Mediterrània Maria Dolors Verdaguer Murla
Maria Assumpta Gispert Negrell
Experimental
Tecnologia Alimentària Maria del Carmen Carretero Romay
Maria Pla de Sola Morales
Àrea Tècnica
Teories de l'Art Contemporani M. Jose Balsach Peig
Francisco Javier Antich Valero
Humanitats
UdiGitalEdu: Creative Learning, STEAM and Social change Meritxell Estebanell Minguell Social
Visió per computador i robòtica - Vicorob Pedro Ridao Rodriguez
Xavier Llado Bardera
Àrea Tècnica
Xarxes organitzatives, innovació i desenvolupament d'estratègies i productes turístics (ONIT) Jaume - Oscar Guía Julve
Lluis Prats Planaguma
Social