EEN: Cerca de tecnologies i solucions innovadores per netejar i treure sorra de les escoles

Una companyia de neteja holandesa cerca de tecnologies i solucions innovadores per netejar i treure sorra de les escoles

Una companyia de neteja holandesa cerca de tecnologies i solucions innovadores per netejar i treure sorra que s'acumula al terra de les escoles. Es busquen solucions de neteja però també mètodes de prevenció intel·ligents. L'empresa espera tecnologies que preferentment s'hagin testejat en aplicacions comercials (TRL 7).

Més informació: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00df54a9-24fc-4739-8497-35e35b6ba504?OrgaId=a693a3a7-165e-46c5-8d74-3e9d390f5ef9

Contacte: Alba Quer ( 93 551 74 16 / alba.quer@gencat.cat )

Per suport en la contractació UdG: valoritzacio@udg.edu