Demanda tecnològica: sensat i determinació del cabal o les variacions de pressió

Tecnalia en col·laboració amb Gas Natural Fenosa està buscant tecnologies madures o en desenvolupament, susceptibles de ser emprades en el sensat i determinació del cabal o les variacions de pressió en la xarxa de distribució de gas a canonades de BP, MPA i MPB, majoritàriament de PE, per a determinar el balanç entre diferents punts de la mateixa.

Es busquen tecnologies de sensat i monitorització susceptibles de ser connectades a sistemes de comunicació per a la gestió de la informació. Que estiguin orientades al més baix consum elèctric viable per maximitzar la seva durabilitat. Així com dimensions i costos assequibles per al desplegament massiu de sensors a la xarxa de distribució, majoritàriament (BP i MPA).

La tecnologia de sensat ha de ser prou sensible per determinar variacions de cabal o de pressió en el següent rang de pressió amb una precisió mínima del 5%.

elocidad máxima del caudal de gas de:

  • MPA y MPB 30 m/seg.
  • BP 4 m/seg

Data límit 12/01/2018

En cas d'estar interessats enviar correu a valoritzacio@udg.edu