Informe I+TC 2017

El portal web de RedOTRI ha publicat l'informe d'investigació i transferència del coneixement de l'any 2017.