UE - Pre-anunci nova convocatòria d’ajuts ERA-NET CHIST-ERA II

Durant el mes d’octubre es publicarà una nova convocatòria d’ajuts a projectes R+D sobre TICs

L’ERA-NET CHIST-ERA II (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-NET) té previst publicar, durant el mes d’octubre, una nova convocatòria d’ajuts a projectes transnacionals R+D amb els següents tòpics:
- Object recognition and manipulation by robots: data sharing and experiment reproductibility (ORMR)
- Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

L’ERA-NET CHIST ERA està cofinançada entre la Comissió Europea i les agències nacionals finançadores R+D dels següents països  (http://www.chistera.eu/sites/chistera.eu/files/CHIST-ERA%20Call%202017%20-%20Pre-announcement_0.pdf).

Termini de presentació (previst): 11/01/2018

Notícies relacionades