El passat 2 de novembre es va celebrar a la Universidad Carlos III de Madrid una jornada informativa per presentar les oportunitats de finançament sota el programa de treball 2018-2020 del repte social 6è en ciències socials i humanitats “Europa en un mon canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives”.

Novetats:
- 3 convocatòries (enlloc de 2)
- Es financen 3 projectes per cada tòpic (enlloc d'1)
- No hi ha convocatòries en 2 fases
- Àrees de focus (transversals, per tots els reptes socials): DT – Digital Transformation i SY- Security Union

Convocatòries 2018:
- Obertura: 07/11/2017
- Tancament: 13/03/2017
- Pressupost: 171,95M€

Presentacions ( Presentacions ).
Vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=Jta06zaDI3A&index=10&list=PLZZT9iRJsoFkBh8IzBj8VaqocnobYcOYj).

Notícies relacionades