La Iniciativa de Programació Conjunta Dieta Saludable per una Vida Saludable (JPI HDHL) anuncia la propera obertura de la 2a convocatòria en l'àrea emergent de la nutrició i epigenètica per finançar projectes transnacionals de recerca col·laborativa capaços de millorar el nostre entendre sobre la relació entre la dieta i l’epigenoma i els seus efectes sobre la salut humana.

Elegibilitat: Consorcis amb mínim 3 i màxim 6 socis de mínim 3 països diferents participants (màxim 2 socis del mateix país).

Els socis espanyols estaran finançats pel MINECO i l’ISCIII.

Obertura: 06/02/2018

Termini: 12/04/2018

Pre-anunci convocatòria (http://www.healthydietforhealthylife.eu/images/documents/preliminary-announcement-ERA-HDHL-Nutrition-and-Epigentics-call.pdf).

 

Notícies relacionades