Estoc de tecnologies

Biotecnologia i Ciències de la Salut

Agents recombinants antitumorals i no genotòxics: (ribonucleasa pancreàtica humana)
Descàrrega CA - ES - EN 
Breast2test: línia cel·lular de càncer de mama her2 doble resistent a trastuzumab i lapatinib
Descàrrega CA - ES - EN 
Combinatòria de marcadors que milloren el diagnòstic del càncer de pàncrees
Descàrrega CA - ES - EN 
Compostos Poliamínics pel tractament de chagas i leishmaniasis:
Descàrrega CA - ES - EN 
Bolus shaping
Descàrrega CA - ES - EN 
3D Tubular printer:
Descàrrega CA - ES - EN

Química

Nanocàpsules moleculars per a la separació selectiva de ful·lerens:
Descàrrega CA - ES - EN

Enginyeria i Medi Ambient

Eliminació de metalls pesants d'aigües residuals mitjançant Bisorbents:
Descàrrega CA - ES - EN
Dissipador de Calor d'efecte Seebeck:
Descàrrega CA - ES - EN
Element de drenatge per a filtre de sorra:
Descàrrega CA - ES - EN
OMBR - OMBReuse (MBR retrofit to OMBR):
Descàrrega CA - ES - EN
3D Tubular printer
Descàrrega CA - ES - EN

TIC

VITAM®: Video Teleassistència i Monitorització:
Descàrrega CA - ES - EN

Humanitats i Ciències Socials

Sense estoc
.

Altres

Sense estoc 
.