Suport a la recerca i difusió de la producció científica

S’inclouen en aquest servei de la Biblioteca de la Universitat de Girona les eines imprescindibles per dur a terme una recerca de qualitat. Tant pel que fa referència a informació general com als detalls particulars que els investigadors de la UdG reclamen en la seva tasca recercadora.

Més informació