Línia d'ajuts dotada amb 4.500.000 €

Característiques

 • Individuals:
  • empreses amb establiment operatiu a Catalunya
  • Projectes de 200.000€

 

 • col·laboratius:
  • Hauran d'estar formats per almenys dues empreses amb establiment operatiu a Catalunya
  • Cap de les entitats participants podrà assumir més del 70% de la despesa subvencionable del projecte
  • acord d'agrupació
  • Projectes de 500.000€

Despeses:

 • Personal
 • Subcontractació. On podria ser del màxim del 50%. És on la Universitat podria intervenir amb tasques de d'investigació o desenvolupament tecnològic, Assajos i proves de laboratori…
 • Equipament
 • Altres despeses
 • Indirectes

 

Intensitats:

 

La convocatòria  restarà  oberta des de l’endemà de la publicació al DOCG fins 1/3/2018. En data de 5/12/2018 encara no ha estat publicada al DOGC.

 

Bases

Convocatòria

Més informació: http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/programes-oberts/convocatories_obertes.jsp

Contacte UdG: valoritzacio@udg.edu

Notícies relacionades