Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Investiga

MCIU: FPU2019 – Ajuts per la formació de professorat universitari

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a través de la “Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación” ha fet pública la convocatòria dels ajuts per la formació de professorat univeritari. Es podrà sol·licitar l’ajut des del 24 d’octubre fins el 14 de novembre de 2019 a les 14:00h (horari peninsular)

La finalitat d’aquests ajuts és la formació investigadora en programes de doctorat per l’obtenció del títol de doctor/a i adquirir competències docents universitàries en qualsevol àrea de coneixement científic.

Requisits de les persones candidates :

 • en el moment de presentar la sol·licitud caldrà haver realitzat la matrícula en un programa de doctorat en el curs 2019-2020 o bé
 • en el moment de presentar la sol·licitud acreditar el títol de màster o bé
 • haver realitzat la matrícula en el curs 2019-2020 en un màster oficial que doni accés a un programa de doctorat en el curs 2020-2021.
 • En quan als requisits de la finalització del estudis, veure article 7 de la convocatòria.
 • En quan a la nota mitja mínima de l’expedient acadèmic, veure article 8 de la convocatòria.

Requisits dels directors de tesis :

 • Ser doctor 
 • Tenir una vinculació contractual o funcionarial amb l’entitat sol·licitant en el moment de l’acceptació de l’ajut, en el cas d’investigadors distingits s’haurà de mantenir durant el temps que duri l’ajut
 • Només pot constar com a director de tesi en una sol·licitud

 Presentació de les sol·licituds :

 • La sol·licitud consta de dues fases
 • Les sol·licituds s’hauran de presentar a través de la seu electrònica
 • En la primera fase, una vegada omplerta la sol·licitud amb les dades que es sol·liciten caldrà adjuntar en format PDF  la certificació acadèmica personal dels estudis realitzats.
 • IMPORTANT !!!!  els sol·licitants que hagin cursat els estudis a la UdG hauran de sol·licitar la certificació acadèmica a través de tràmits online. Una vegada sol·licitat i pagat caldrà fer un correu electrònic a títols@udg.edu  indicant a tema "Ajut FPU" i identificar-se amb el nom i cognoms. En el mateix correu que enviïn aquesta informació rebran la certificació acadèmica.
 • Els candidats que passin a la segona fase hauran d’omplir la sol·licitud i presentar dins el període que se’ls indiqui :

Acreditació de la matrícula en un programa de doctorat curs 2019-2020 o Certificació acadèmica o títol del màster o bé matrícula del màster oficial del curs 2019-2020 (en aquests dos casos caldrà adjuntar la preadmissió en un programa de doctorat pel curs 2020-2021)

CV del candidat/a

CV del director/a de tesis

Historial científic dels últims 5 anys del grup de recerca receptor

Memòria del projecte formatiu i de la tesis doctoral (imprès normalitzat a la web del Ministeri) 

Guia pel sol·licitant

NO SERAN VÀLIDES LES SOL·LICITUDS PRESENTADES AL REGISTRE DE LA UdG.

 

Termini per la presentació de les sol·licituds : 24 d’octubre al 14 de novembre 2019 fins a les 14:00h (horari peninsular)

Convocatòria FPU 2019

Web del Ministeri on ampliar la informació de la convocatòria 

 

Persona de contacte OITT : montse.velez@udg.edu