UE - JPI Cultural Heritage and Global Change

Ajuts a projectes transnacionals en conservació, protecció i ús. Termini 03/09/2019, 16.00h CEST

La Iniciativa de Programació Conjunta en Patrimoni Cultural i Canvi Global (JPI Cultural Heritage) és una iniciativa conjunta co-finançada per la Comissió Europea, participada per agències nacionals finançadores de la R+D de 10 països.

El 13 de maig es va obrir una nova convocatòria per projectes transnacionals i interdisciplinaris en els següents tòpics:

  1. Analyzing and modelling change
  2. Sustainable protection and enhancement of values
  3. Management of cultural heritage at risk
  4. Layered conservation

Elegibilitat

  • Consorcis amb un mínim de 3 socis i un màxim 5 socis de mínim 3 països participants: Bielorússia, Xipre, República Txeca, França, Itàlia, Lituània, Noruega, Polònia, Portugal, Espanya, Holanda i Regne Unit.
  • Cada soci ha de complir amb les normes d’elegibilitat pròpies de la seva agència nacional finançadora.

Pressupost

  • Total: 4.5M€
  • Espanya: 400.000€

Les universitats i centres de recerca espanyoles seran finançades per la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de mitjançant la convocatòria de Acciones de Programación Conjunta Internacional.

Es finança màxim 100.000€/proposta/entitat (+25.000€ si es coordina).

No es financen els costos indirectes.

Termini: 03/09/2019, 16.00h

Text convocatòria:http://jpi-ch.eu/2019/05/conservation-protection-and-use-joint-call-official-launch/ 

Més informació:  http://jpi-ch.eu/wp-content/uploads/JPICH-Conservation-Protection-and-Use-Call.pdf

 

Notícies relacionades