UE - ERA-NET NORFACE

Ajuts a projectes transnacionals de recerca sobre Governança democràtica. Termini 19/02/2019

La xarxa ERA-NET NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) ha obert una convocatòria d’ajuts a projectes transnacionals de recerca sobre governança democràtica en una època de turbulències (Democratic governance in a turbulent age).

Hi participen agències nacionals finançadores de la recerca dels països adherits a la xarxa NORFACE.

Per Espanya, hi participa la Agencia Española de Investigación (AEI) del MCIU.

La convocatòria està estructurada en 5 reptes principals detallats en el programa (https://www.norface.net/wp-content/uploads/2018/10/NORFACE-Governance-Programme-Text.pdf ):

  1. Inequality and redistribution
  2. The evolving politics of threat
  3. The democratisation of information
  4. Shifting identities and representation
  5. The changing authority of institutions

 

Elegibilitat:

-   Mínim 3 entitats de mínim 3 estats diferents participants en la NORFACE;

-   Màxim 1.200.000€/proposta amb 3 socis; màxim 1.500.000€/proposta amb 5 o més socis de mínim 4 països diferents;

-   Durada: entre 24 i 36 mesos;

-   Apliquen les normes d’elegibilitat fixades per la pròpia agència nacional finançadora de cada entitat participant.

L’AEI permet màx. 100.000€/soci (+25.000€ per coordinar) o màx. 175.000€/2 o més socis (200.000€ si es coordina).

 

Termini presentació: 19/02/2019, 14h00

Notícies relacionades