Acreditacions de Centres d’Excel·lència Severo Ochoa i Unitats Maria de Maeztu 2018

Aquesta convocatòria pretén impulsar la qualitat de la investigació científica mitjançant el reconeixement dels millors centres i unitats que destaquen per la rellevància i impacte, a nivell internacional, dels resultat d’investigació obtinguts durant el període anterior de referència, i finançar programes estratègics d’investigació. La durada del reconeixement i dels programes és de quatre anys. Termini intern: 6 de gener de 2019

Es contemplen dos tipus d’actuació: la distinció com a “Centre d’Excel·lència Severo Ochoa” o com a “Unitat d’Excel·lència María de Maeztu” que s’estableix en funció de: la personalitat jurídica, el grau d’autonomia en a gestió administrativa i econòmica, i el nombre d’investigadors garants.

Els centres hauran d’elaborar un pla estratègic que haurà d’incloure la seva estratègia d’investigació prevista per al període 2019-2022; les unitats, per la seva banda, hauran d’elaborar un programa estratègic per al mateix període.

L’ajuda per als centres és d’un milió d’euros anuals; per a les unitats, l’ajuda és de cinc-cents mil euros anuals.

Per constituir-se com a “Centre d’Excel·lència Severo Ochoa” cal comptar amb, com a mínim, 10 investigadors garants; per constituir-se com a “Unitat d’Excel·lència María de Maeztu” cal comptar amb un mínim de 6 investigadors garants.

 

Sol·licituds

En l’aplicació telemàtica de sol·licitud caldrà fer-hi constar la informació relativa a la memòria d’activitats del període 2014-2018 i el pla estratègic del centre per al període 2019-2022 (veure web), i caldrà adjuntar-hi, a més, tota la documentació que detalla a les bases de la convocatòria.

A part de la documentació requerida, només és necessari presentar el CVA (amb una extenció màxima de quatre pàgines) del/la director/a científic/a.

Accés a l’aplicació telemàtica de sol·licitud

 

Terminis

El termini oficial per presentar les sol·licituds acaba el 10 de gener de 2019 a les 15.00 hores

El termini intern* de la UdG per acceptar sol·licituds acaba el dia 6 de gener, a les 23.59 hores (*necessitem aquest marge per revisar les sol·licituds definitives - composició de l’equip, adequació de tota la documentació requerida i pressupost - i per gestionar el registre definitiu mitjançant la signatura de la Vicerectora).

Termini voluntari de revisió de sol·licituds: 19 de desembre a les 14.00 hores.

Si teniu intenció de sol·licitar aquest reconeixement en alguna de les dues modalitats us demanem que us poseu en contacte amb Pau Blasco a través de l’adreça recercaoitt@udg.edu al més aviat possible.

Notícies relacionades