El passat 4 de juliol es va obrir una nova convocatòria relativa a la política de drogues “Supporting Initiatives in the field of Drugs Policy” sota el Programa Justícia de la Comissió Europea.

L’objectiu és contribuir a una aplicació coherent i efectiva de la normativa comunitària i promoure el desenvolupament de nous plantejaments en l’àrea de les polítiques de drogues.

Es financen activitats de recopilació de dades, enquestes i activitats de recerca, activitats de formació, aprenentatge mutu, desenvolupament de xarxes, identificació i intercanvi de bones pràctiques, cooperació, reunions, esdeveniment i conferències, activitats de disseminació i sensibilització.

Pressupost total: 2.632.000€.

Elegibilitat: Hi poden participar consorcis amb mínim 2 entitats legals de dos estats membres UE (excepte Regne Unit i Dinamarca).

Co-finançament: Màxim 80% del total de costos elegibles.

Presentació: Mitjançant el Participant Portal (https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-2017-ag-drug.html).

Termini: 25/10/2017, 17h00

 

Contacte

Si esteu interessats en presenter una proposta, us recomanem que contacteu amb la Secció de Programes Europeus i Internacionals R+D (european.office@udg.edu) prèviament a la presentació de sol·licitud per rebre assessorament personalitzat sobre els requisits d'elegibilitat i el procés de presentació.

Notícies relacionades