La iniciativa “Amigos del CNIO” a obert, per tercer any, un Programa de Contractes Postdoctorals que ofereix, als doctors de qualsevol nacionalitat, l’oportunitat de fer una estada postdoctoral en el CNIO.

Ofereixen tres contractes de dos anys de durada, amb incorporació immediata a un centre d’excel·lència. El salari serà d’acord amb les taules salarials del CNIO i en funció dels anys des de l’obtenció del títol de doctor.

Requisits Per participar en aquesta convocatòria es requerirà el títol de doctor o el títol de Mèdic Especialista (MIR).

Els candidats seran avaluats per un comitè compost per científics del CNIO. La selecció es basarà en el  CV del candidat (que no podrà excedir de 5 pàgines) i la seva experiència  prèvia en recerca (articles publicats més rellevants, beques obtingudes, participació en congressos internacionals, cartes de referència i altres mèrits). Consulteu en la convocatòria per a la documentació que cal presentar.

Sol·licitud  S’ha de fer “online". En el cas que presenteu alguna sol·licitud, caldria que n’envieu una còpia a recercaoitt@udg.edu

Termini: data fi de termini 30 de novembre de 2018

 

Informació convocatòria

 

Contacte per a qualsevol informació addicional: 
 Helena Zamora
 Educación y Programas de Formación
 Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

Notícies relacionades