La xarxa ERA-NET Cofund ERA.MIN2 "Implement a European-wide coordination of research and innovation programs on raw materials to strengthen the industry competitiveness and the shift to a circular economy", convoca nous ajuts a projectes R+D+i transnacionals amb la temàtica Raw materials for the sustainable development and the circular economy.

Es convoquen propostes que puguin donar respuesta a les següents línies de recerca:

1. Supply of raw materials from exploration and mining

2. Design

3. Processing, Production and Remanufacturing

4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products

5. Cross-cutting tòpics

En quant al 5è tòpic, les propostes s’han de centrar en plantejar innovacions no-tecnologiques relacionades amb :

  • New business models,
  • Improvement of methods or data for environmental impact assessment,
  • Social acceptance and trust/public perception of raw materials.

Les entitats espanyoles (centres de recerca sense ànim de lucre) seran finançades a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) mitjançant la convocatòria de Programación Conjunta Internacional 2020 o equivalent.

Elegibilitat:

  • Mínim 3 socis de mínim 2 països diferents participants, amb un mínim d’un soci d’un país de la Unió Europea o bé associat a la UE, participants en la ERA-NET;
  • Cada participant haurà de complir amb les normes d’elegibilitat fixades per la seva pròpia agència nacional finançadora de la R+D+i

Pressupost (Espanya): 650k€

Finançament:

  • fins a 37k€/any/soci o 46k€/any/més d’un soci;
  • fins a 53k€/any/soci o 63k€/any/més d’un soci (propostes experimentals);
  • fins a 7k€/any addicionals per coordinar la proposta.

 

Termini: 31 de gener del 2019

Notícies relacionades