UE: ERA-NET EuroNanoMed 3

La 10na convocatòria d’ajuts a projectes R+D+i transnacionals. Termini 31 de gener 2019

La xarxa ERA-NET Cofund EuroNanoMed 3 (ENMII) “European Innovation Research & Technological Development Projects in Nanomedicine” ha obert la 10na convocatòria per finançar projectes transnacionals de recerca i d’innovació en nanomedicina centrada en les següents línies de recerca:

  • Regeneratives medicine
  • Diagnòstics
  • Target delivery Systems

La participació d’entitats espanyoles (universitats i centres de recerca sense ànim de lucre) serà finançada a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Elegibilitat:

  • Consorci amb mínim 3 i màxim 5 socis elegibles de mínim 3 països participants diferents (màxim 2 socis del mateix país);
  • grups de recerca de mínim 2 de les següents categories: acadèmia, sector clínic/salut pública, empresa;
  • Aplicaran les normes d’elegibilitat de l’agència nacional finançadora de la R+D de cada participant.

Termini pre-propostes: 31/01/2019

Plataforma Cerca socis: https://etp-nanomedicine.eu/about-nanomedicine/european-nanomedicine-map/

Projectes finançats: http://euronanomed.net/funded-projects/

Notícies relacionades