El Programa 2014-2020 HERCULES III de la Unió Europea té com a objectiu prevenir i combatre el frau, la corrupció i altres activitats il·legals que poden afectar els interessos financers de la UE.

S’han obert dues convocatòries, sota el programa anual 2017, dirigides a administracions nacionals i regionals, centres de recerca, universitats i ONG.

Es financen dos tipus d’activitats:
A. Estudis jurídics comparatius (https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/topics/hercule-lt-2017-01.html). 
B. Accions de cooperació i conscienciació (conferències, incloent la reunió anual dels presidents de l’associació europea d’advocats) (https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/topics/hercule-lt-2017-02.html).

Accions elegibles, tòpics prioritaris i resultats esperats:
A. ( Accions elegibles, tòpics prioritaris i resultats esperats ).
B. (https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/tc_1_call_for_proposals_2017_en.pdf)

Pressupost: 500.000€ (A) i 1.000.000€ (B).

Co-Finançament: Màxim 80% del total de despeses elegibles (màxim, 90% en casos excepcionals) i mínim 40.000€/acció (A) o 50.000€/acció (B).

Termini: 09/08/2017, 17h00.

La presentació de sol·licituds es realitza via el Participant Portal.

 

Contacte

Si esteu interessats en presenter una proposta, us recomanem que contacteu amb la Secció de Programes Europeus i Internacionals R+D (european.office@udg.edu) prèviament a la presentació de sol·licitud per rebre assessorament personalitzat sobre els requisits d'elegibilitat i el process de presentació.

Notícies relacionades