Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Ajuts per la contractació de personal investigador novell (FI)

Convocatòria cofinançada pel Fons Social Europeu. El període per sol·licitar l'ajut és del 8 al 25 d'octubre 2018.

L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajuts per a la contractació de personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca incorporant-los en grups de recerca i en projectes competitius de recerca i desenvolupament.

BASES REGULADORES

CONVOCATÒRIA

Procediment per sol·licitar l'ajut : la sol·licitud l'ha de presentar per via electrònica la persona candidata per mitjà de l'apartat "Tràmits" del web de la Generalitat de Catalunya, seguint les instruccions que s'indiquen a l'article 7 de les bases reguladores.

L'imprès de sol·licitud consta d'un formulari general i un document annex.

Les persones estrangeres que no disposin de NIE hauran d'adjuntar una còpia del passaport.

Termini presentació sol·licituds : 25 d'octubre de 2018

Dins el mateix termini la persona sol·licitant haurà de trametre una còpia de la sol·licitud degudament signada per ella i pel director/a de tesi a qualsevol oficina de registre de la UdG. Aquesta sol·licitud haurà d'anar acompanyada del document annex incloent-hi el document identificatiu del conveni o contracte de recerca i, si escau, de la còpia del passaport.

Les persones sol·licitants que no hagin cursat els estudis a la UdG (llienciatura, grau, diplomatura o màster) hauran de presentar juntament amb la còpia de la sol·licitud la documentació que s'indica a l'article 7.8 de les bases reguladores.

Les persones sol·licitants que hagin cursat totalment o parcialment els estudis en centres de fora del sistema universitari de l'Estat Espanyol, hauran d'acompanyar els expedients acadèmics de les declaracions d'equivalència calculades per la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

Es recomana a les persones sol·licitants que realitzin la preinscripció a un programa de doctorat de la UdG per tal d'agilitar la gestió en la matrícula en cas de concessió.

Criteris  de priorització aprovats per a l'avaluació de les sol·licituds 

Per a més informació consulteu la web de l'AGAUR.

Persona de contacte OITT : montse.velez@udg.edu

 

 

 

Notícies relacionades

Investiga