UE - Participa com a expert/a extern

La Iniciativa Urban Innovative Actions (UIA) busca experts externs pel seu panel de revisió de propostes. Termini 02/02/2018

La Regió Hauts-de-France, encarregada amb la implementació de la Iniciativa Urban Innovative Actions (UIA), ha obert una convocatòria per la constitució d’un Panel d’experts externs per l’assessorament expert en la selecció de les propostes presentades a la 3a convocatòria UIA.

El panel estarà constituït de 4 coordinadors de tòpics (1 per cada tòpic) i uns 15 experts aproximadament (5 per cada tòpic):
- Adaptació al canvi climàtic
- Qualitat de l’aire
- Housing
- Treball i habilitats en l’economia local

Els experts hauran de tenir un ampli coneixement dels tòpics o sub-tòpics de la 3a convocatòria, així com experiència demostrable en assessorament de projectes d’innovació urbana.

La contractació per prestació de serveis serà per aproximadament 20 dies.

Honoraris: 750€ (IVA inclòs), despeses de viatge i manutenció.

 

Termini

02/02/2018, 14h00 CET

 

Convocatòria

Presentació: Les sol·licituds (CV en format Europass i el Full de Sol·licitud per Experts UIA) s’han d’enviar per correu electrònic (recruitment@uia-initiative.eu).

Text de la convocatòria (http://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2017-11/2017_Call4ExternalExperts.pdf).

Més informació (http://www.uia-initiative.eu/en/call-applications-panel-external-experts-call-3).

Per demanar informació addicional (e.gatineau@uia-initiative.eu). 

 

Notícies relacionades