Convocatòria de la Fundación Biodiversidad a projectes sobre adaptació al canvi climàtic 2017

La Fundación Biodiversidad ha obert la convocatòria d'ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes en matèria d'adaptació al canvi climàtic 2017.

El canvi climàtic és probablement un del majors reptes ambientals actuals, per la seva dimensió global, i les seves implicacions socials i econòmiques. El passat 7 de novembre la Fundación Biodiversidad (FB) va firmar un conveni de col·laboració amb l'Oficina Española de Cambio Climático (OECC) pel desenvolupament d'aquesta convocatòria d'ajuts específica per a projectes en matèria d'adaptació al Canvi Climàtic.

 

Finançament del projecte

La dotació econòmica es reparteix d'acord amb la convocatòria entre quatre línees d'actuació diferents.

L'import màxim per cada sol·licitud és de 120.000€. Són ajuts amb cofinançament, un màxim del 70% del pressupost del projecte presentat. La dotació global de la convocatòria són 2.000.000€.

 

Durada del projecte

Els projectes hauran de finalitzar abans del 30 de juny del 2019 (pròrrogues incloses).

 

Termini i lloc de presentació

Termini fins les 14:00h del 31 de gener de 2018.  Presentació telemàtica a la pàgina web de la Fundación Biodiversidad i còpia registre UdG.

 

Convocatòria

Convocatòria     Bases Reguladores - Fundación Biodiversidad

 

Més informació

Fundación Biodiversidad

 

Persona de contacte

Maria Olivas (recercaoitt@udg.edu)

Notícies relacionades