Projectes d'inversió i innovació en els sectors de la pesca i l'acuicultura cofinançats amb la FEMP

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) és el fons estructural destinat a finançar les polítiques marítima i pesquera de la UE proposades per al període 2014-2020.

Per primera vegada, el CDTI actua com a organisme intermedi del Programa Operatiu del Fons Marítim i Pesca Europea (FEMP) amb l'objectiu de finançar projectes d'innovació i inversió dirigits als sectors de la pesca i l'acuicultura.

Concretament, el CDTI, amb cofinançament de la FEMP 2014-2020, posa a disposició de les empreses d'aquests sectors dos nous instruments financers, en la forma de préstec amb tram no reembolsable:

- Projectes d'INNOVACIÓ, que compta amb tres tipologies específiques: (Empreses del sector Pesquer)

  • Projectes d'innovació en el sector pesquer.
  • Projectes d'innovació relacionats amb la conservació dels recursos biològics marins.
  • Projectes d'innovació en el sector de l'acuicultura.

Fitxa de l'instrument i característiques del mateix: consulteu el següent enllaç.

 

La universitat pot anar subcontractada, com a investigació contractual.

La convocatòria és continuada i es mantindrà obert fins a l'agotament dels fons disponibles. La presentació de les sol·licituds d'ajuda es farà a través de la seu electrònica de CDTI.

Per més informació:

Dpto. Bioeconomia, Salut, Clima i Recursos Naturals: dptosbcrn@cdti.es

Tel .: 915815502

Contacte OITT: Valoritzacio@udg.edu

Notícies relacionades