Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Internacional

A la tornada

Últimes gestions

Un cop finalitzada la vostra estada, recordeu que en arribar a la UdG encara caldrà que feu unes últimes gestions per tal de donar per tancada la mobilitat Erasmus+. Aquestes gestions són:  

Amb l'Oficina de Relacions Exteriors

  1. Lliurar el certificat d'estada (original) abans del dia 30 de setembre de l'any acadèmic en curs. Cal que hi constin les dates d'arribada i sortida. La presentació d'aquest certificat, degudament emplenat, signat i segellat:
    1. permet donar per finalitzada la vostra mobilitat a nivell administratiu i acadèmic;
    2. dóna dret a cobrar el 30% restant del total de la beca, en el cas dels beneficiats amb l’ajut econòmic de la UE (OAPEE).
  2. Respondre l'enquesta on-line que la UE exigeix a tots els estudiants que han fet una mobilitat dins el programa Erasmus+. L’enquesta la rebreu per correu electrònic i s’ha de respondre dins d’un termini de 30 dies naturals posteriors a la seva recepció. 
  3. Realitzar la segona part de la prova on-line de nivell lingüístic que la Comissió Europea ha imposat.

En el cas de les mobilitats Erasmus+, l'ORE acreditarà els crèdits de reconeixement acadèmic per participació en Programes de mobilitat i per a la internacionalització de la Universitat de Girona que corresponguin, segons la durada de l'estada. Un cop acreditats per l'ORE, trobareu aquests crèdits a la pestanya Reconeixements de l'expedient electrònic de la Secretaria en Xarxa. Us correspon a vosaltres decidir si voleu que aquests crèdits us siguin incorporats a l'expedient acadèmic. En cas afirmatiu, cal que sapigueu que el cost a abonar serà l'equivalent al 20% del preu/crèdit. Per a la resta de programes (SICUE, Prometeu...), cal que us adreceu a la Secretaria Acadèmica de la vostra facultat o escola.

Amb la secretaria acadèmica de la teva facultat o escola

  1. Lliurar l'acord d'estudis  (la proposta inicial si no hi ha hagut modificacions. En cas de modificacions, caldrà que presenteu tant l'acord d'estudis inicial com el definitiu). Aquests documents cal que estiguin signat per l'estudiant, el responsable acadèmic de la vostra facultat o escola  , el responsable acadèmic de la institució de destinació i el cap de la secretaria acadèmica de la vostra facultat o escola. 
  2. Lliurar el certificat de notes (transcript of records) en cas que ja en disposeu perquè us l'hagin lliurat abans de la tornada. En cas contrari, i atès que moltes universitats els envien directament a la secretaria acadèmica, cal que us assegureu que les vostres notes arribaran a la vostra facultat o escola.