Erasmus+ for Traineeships

Informació general 2018-2019

English version (EN)

La mobilitat d'estudiants per pràctiques Erasmus+ for Traineeships és una modalitat del programa Erasmus+ de la Unió Europea. La seva finalitat és contribuir a fer que els estudiants s'adaptin a les exigències del mercat laboral europeu, adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país de destí, al mateix temps que adquireixen experiència laboral.

Important: S'han esgotat els fons per als ajuts d'aquesta convocatòria Erasmus+ for Traineeships 2018-19. Tot i això, es podrà seguir sol·licitant la participació al programa, però l'ajut atorgat incialment serà zero (sense ajut econòmic) i només en el cas de disposar de fons sobrants al final de la convocatòria, l'estudiant podrà acabar rebent un ajut.

Aquest programa té com a objectiu que els estudiants universitaris realitzin pràctiques amb reconeixement acadèmic o voluntàries en empreses o organitzacions d'altres països europeus. El programa Erasmus+ també permet als recentment titulats realitzar pràctiques voluntàries durant l'any següent d'haver obtingut el títol.

Ofertes de pràctiques internacionals

Estat de la convocatòria
Tancada
Àmbit geogràfic
Estats membres de la Unió Europea, països integrants de l'Espai Econòmic Europeu o països associats del centre i Est d'Europa o Turquia.
Durada de les pràctiques
mínim 2 mesos i màxim 12 mesos, entre l'1 de juny de 2018 i el 30 de setembre de 2019.
Nombre de convocatòries i dates
Una/Anual.
Termini de sol·licitud
Fins l'1 de març de 2019. Cal fer la sol·licitud amb un marge mínim de 15 dies abans de començar les pràctiques.
Ajuts econòmics vinculats
Les places emmarcades en aquest programa són susceptibles de gaudir dels ajuts:

Prepara't abans de marxar