Sol·licituds 2019-20

Erasmus+ d'estudis per a països europeus

Sol·licitud de les places Erasmus+ d'estudis a Països Europeus 2019-20

Les places Erasmus+ d'estudis a Països Europeus formen part de la Convocatòria de Mobilitat Internacional de la UdG 2019-20, juntament amb les places Prometeu.

Del 10 de desembre de 2018 al 18 de febrer de 2019 es podrà fer la sol·licitud mitjançant la plataforma MOBOUT .

Cal triar la Convocatòria de Mobilitat Internacional de la UdG 2019-20, un cop a dinses podran demanar fins a 6 places d’entre totes les de mobilitat internacional, Erasmus+ d'estudis a Països Europeus i Prometeu (cal indicar l’ordre de preferència).

L’accés a les places anirà en funció de l'idioma demostrat per l’estudiant i que consti en el seu expedient acadèmic.

Aquest és el calendari de la convocatòria:

Del 10 de desembre de 2018 al 18 de febrer de 2019 Presentació de sol·licituds a l'aplicació MobOut per part dels estudiants.
Del 19 al 25 de febrer de 2019 Vistiplau dels responsables acadèmics de les places.
Del 26 de febrer al 4 de març de 2019 Atorgament de places per part dels responsables dels centres.
8 de març de 2019 Publicació de la Resolució provisional de les places atorgades i denegades.
Del 8 al 18 de març de 2019 Acceptació o renúncia de la plaça atorgada per part de l'estudiant.
Del 20 al 26 de març de 2019 Reassignació de les places vacants per part dels responsables dels centres.
01 d'abril de 2019 Resolució definitiva de les places atorgades i denegades.