Resolucions 2019-20

Erasmus+ d'estudis per a països europeus

La convocatòria i la resolució de la convocatòria es faran públiques al Taulell d'Anuncis de la Seu Electrònica de la Universitat de Girona i en aquesta pàgina web de l'Oficina de Relacions Exteriors. Tot i això, a títol informatiu els alumnes rebran un missatge per correu electrònic.