Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV)

Objectius

Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV)

Recerca

 •  Desenvolupar recerca bàsica i aplicada relacionada amb la salut, el benestar i la qualitat de vida, bo i aglutinant la ja existent, en la mesura del possible, i fomentant projectes interdisciplinaris i interdepartamentals.
 • Col·laborar amb altres institucions i organismes, nacionals, estatals i internacionals, que promoguin o desenvolupin recerca i/o activitats relatives a la  salut, el benestar i la qualitat de vida.
 • Desenvolupar activitats científiques caràcter nacional i internacional.

Docència

 •  Formar personal investigador en els camps de recerca que li són propis i fomentar l’actualització científica, tècnica i pedagògica dels seus membres.
 • Organitzar docència de doctorat i cursos d’especialització relacionats amb el benestar, la qualitat de vida, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. 
 • Promoure activitats de formació, teòrica i metodològica,  internes i externes en els àmbits que en són propis.
 • Impulsar i participar en els estudis de postgrau, (màsters i doctorats) en aquells àmbits de la seva competència.

Transferència del coneixement

 • Realitzar assessoraments tècnics a institucions i organismes en els àmbits de la seva expertesa.
 • Promoure contactes i intercanvis amb investigadors de les mateixes temàtiques d’altres centres i països.

Serveis

 • Organitzar un fons documental de consulta en relació a la qualitat de vida, el benestar, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, amb especial referència a Catalunya.

Publicacions

 • Promoure la disseminació i l'aplicabilitat dels coneixements derivats de les recerques de l'IRQV sobre el benestar, la qualitat de vida, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia , i particularment d'aquells que es refereixin a Catalunya.

Congressos i jornades

 • Facilitar la disseminació dels resultats de les recerques de l'IRQV participant en congressos i jornades nacionals i internacionals.
 • Organitzar congressos, jornades i seminaris relacionats amb el benestar, la qualitat de vida, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.