Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Institut de Recerca Històrica

Tesis doctorals

Institut de Recerca Històrica

Crèdit i morositat a la Catalunya del segle XIV. El cas de la baronia de Llagostera

Autor
Sales Favà, Lluís
Direcció
Orti Gost, Pere
Lectura
07/06/2019

"Visch de mon treball i seguint los amos". Francesos i treballadors a la Catalunya de mas (bisbat de Girona ss. XVI i XVII)

Autor
Barquer Cerdà, Arnau
Direcció
Congost Colomer, Rosa
Lectura
25/01/2019

La formació d'una classe dirigent (1790-1850). Els Carles en la societat gironina

Autor
Bosch Portell, Mònica
Direcció
Congost Colomer, Rosa
Lectura
09/01/2019

Història de la industria làctia a les comarques gironines: la Central Lletera Municipal de Girona i la Lactaria Española de Vidreres, entre d’altres

Autor
García Moreno, Antoni
Direcció
Congost Colomer, Rosa
Lectura
20/12/2017

Parentela aristocràtica, territori i projecció sociopolítica. Els vescomtes de Cabrera entre 1199 i 1423

Autor
Martínez Giralt, Alejandro
Direcció
Orti Gost, Pere
Lectura
10/02/2016

Les societats ibèriques de la Hispània Citerior durant els primers anys de romanització (218-133 aC)

Autor
Vivo Llorca, Jordi
Direcció
Burch Rius, Josep
Lectura
09/02/2016

Nivells de vida, dinàmiques socials i canvi històric. L'àrea de Besalú (1750-1850)

Autor
Serramontmany Hugas, Albert
Direcció
Congost Colomer, Rosa
Lectura
08/02/2016

Municipi, finances i elits locals en una ciutat catalana baixmedieval: Girona (1345-1445)

Autor
Reixach Sala, Albert
Direcció
Orti Gost, Pere; Verdés Pijuan, Pere
Lectura
24/07/2015

Els tancaments de terres a la Catalunya del segle XIX

Autor
Serrano Jiménez, Lluís
Direcció
Congost Colomer, Rosa
Lectura
23/01/2015

Informació i persuasió: en els orígens de la premsa catalana (c. 1500-1720)

Autor
Expósito Amagat, Ricard
Direcció
Torres Sans, Xavier
Lectura
15/07/2014

Els museus catalans en els primers anys del franquisme. Anàlisi de la utilització dels centres museístics catalans en el període 1939-1947

Autor
Serra Armengol, Maria de Lluc
Direcció
Alcalde Gurt, Gabriel
Lectura
18/06/2014

La “Història moral de Cathalunya” de Pere Gil (1550-1622) i la historiografia catalana de l’època moderna

Autor
Galdeano Carretero, Rodolfo
Direcció
Torres Sans, Xavier; Garriga Riera, Joaquim
Lectura
11/12/2013

El suburbium de Gerunda. Evolució del Pla de Girona en època romana

Autor
Palahí Grimal, Lluís
Direcció
Nolla Brufau, Josep Maria
Lectura
11/10/2013

Els visitants infantils dels museus gironins en el marc d'una visita familiar i no organitzada

Autor
Servitja Tormo, Lada
Direcció
Burch Rius, Josep
Lectura
28/11/2012

El armamento de influencia La Tène en la Península Ibérica (Siglos V-I a.C)

Autor
García Jiménez, Gustavo Adolfo
Direcció
Vivó Codina, David / Fernando, Quesada Sanz
Lectura
7/10/2011

Fonti cartografiche di Toscana e Catalogna di età moderna e contemporanea. Ricostruire con il GIS, comunicare con WebGIS

Tesi externa UdG

Autor
Grava, Massimiliano
Direcció
Congost Colomer, Maria Rosa / Francesca, Bocchi
Lectura
27/5/2011

De l’antiquarisme a l’arqueologia. La protecció i conservació del patrimoni històric i arqueològic a la província de Girona (1835-1876)

Autor
Buscató Somoza, L. Jaume
Direcció
Nolla Brufau, Josep Maria
Lectura
12/9/2011

L’èxode català de 1936 a través dels Pirineus. De la derrota a la victòria

Autor
Rubió Coromina, Jordi Esteve
Direcció
Duarte Montserrat, Àngel / Canal Morell, Jordi
Lectura
9/9/2011

Un viaje por los extremos. Eugeni d'Ors entre la gran guerra y el fascismo (1914-1923)

Autor
Fuentes Codera, Maximiliano
Direcció
Garcia Rovira, Anna Maria / Duarte Montserrat, Àngel
Lectura
8/7/2011

La ofrenda animal durante el Bronce Inicial en Can Roqueta II (Sabadell, Vallès Occidental). Arqueozoología del ritual funerario

Autor
Albizuri Canadell, Sílvia
Direcció
Maroto Genover, Julià
Lectura
27/05/2011

"Per Déu i per la Ciència". L’Església i la Ciència a la Catalunya de la Restauració (1874-1923)

Autor
Bohigas Maynegre, Jordi
Direcció
Puigvert Solà, Joaquim Maria
Lectura
10/5/2011

Practicantes, Matronas y Cirujanos dentistas en la España contemporánea (1855-1932)

Autor
Montesinos Vicente, Fernando
Direcció
Puigvert Solà, Joaquim Maria
Lectura
18/3/2011

Homes, terres, cases i masos del Baix Empordà. Estudi de les transformacions socials als segles XVIII i XIX

Autor
Esteve Torras, Eulàlia
Direcció
Congost Colomer, Maria Rosa
Lectura
13/1/2011

Josep Claret: arquitectura i societat

Autor
Pareta Marjanedas, Maria Mercè
Direcció
Clara Resplandis, Josep
Lectura
5/3/2010

En la prehistòria dels hisendats: de senyors útils a propietaris (vegueria de Girona de 1486 a 1994)

Autor
Gifre Ribas, Pere
Direcció
Serra Puig, Eva. Tutoria: Puigvert Solà, Joaquim Maria
Lectura
22/4/2009

Crisis, endeudamiento y desposesión en el mundo rural catalán de finales del siglo XIX

Autor
García Orallo, Ricard
Direcció
Congost Colomer, Maria Rosa
Lectura
16/4/2009

Els precedents de la catedral de Santa Maria de Girona. De la plaça religiosa del fòrum romà al conjunt arquitectònic de la seu romànica (segles 1 aC-XIV dC)

Autor
Sureda Jubany, Marc
Direcció
Nolla Brufau, Josep Maria
Lectura
29/9/2008

Parròquia i Societat Rural al Bisbat de Girona, segles XIII i XIV

Autor
Mallorquí García, Elvis
Direcció
To Figueras, Lluís
Lectura
26/3/2007

Rhodes. Caracterització del jaciment i de les produccions dels seus tallers ceràmics

Autor
Puig Griessenberger, Anna Maria
Direcció
Nolla Brufau, Josep Maria / Nieto Prieto, Xavier
Lectura
22/12/2006

Història social de l'escola a la Catalunya central. Vic 1830-1900

Autor
Godayol Puig, Maria Teresa
Direcció
Puigvert Solà, Joaquim Maria
Lectura
17/11/2006

Caterina Llull Çabastida: una mercantessa catalana nella Sicilia dell'400

Autor
Colesanti, Gemma Teresa
Direcció
Varela Rodríguez, M. Elisa
Lectura
30/9/2005

La reforma catòlica a la muntanya catalana a través de les visites pastorals: els bisbats de Girona i Vic (1587-1800)

Autor
Sola Colomer, Xavier
Direcció
Puigvert Solà, Joaquim Maria
Lectura
29/9/2005

Vivienda obrera en Bilbao y el Bajo Nervión: las casas baratas, una nueva forma de alojamiento (1911-1936)

Autor
Domingo Hernández, Maria del Mar
Direcció
Duarte Montserrat, Àngel / Manuel, González Portilla
Lectura
15/4/2005

Les pintures rupestres prehistòriques del Zemmur (Sàhara Occidental)

Autor
Soler i Subils, Joaquim
Director
Maroto Genover, Julià
Lectura
14/01/2005

La construcció de l'església de Sant Feliu de Girona al segle XIV. Els llibres d'obra

Autor
Chamorro Trenado, Miguel Ángel
Direcció
Nolla Brufau, Josep Maria
Lectura
10/5/2004

Mirades turístiques a la ciutat. Anàlisi del comportament dels visitants en el Barri Vell de Girona

Autor
Galí Espelt, Núria
Direcció
Donaire Benito, José Antonio / Alcalde Gurt, Gabriel
Lectura
28/10/2004

Els remences de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona (segles XIV i XV)

Autor
Lluch Bramon, Rosa
Direcció
To Figueras, Lluís
Lectura
24/11/2003

L'anarquisme individualista a Espanya (1923-1938)

Autor
Díez Rodríguez, Xavier
Direcció
Duarte Montserrat, Àngel
Lectura
9/4/2003

Les seus episcopals de Girona i Empúries i les terres del nord-est de Catalunya a les fonts escrites d'època tardoantiga (segles IV-VII)

Autor
Amich Raurich, Narcís Maria
Direcció
Nolla Brufau, Josep Maria
Lectura
13/6/2002

Les ceràmiques de producció ibèrica de Sant Julià de Ramis: el poblat i els camps de sitges

Autor
Sagrera Aradilla, Jordi
Direcció
Nolla Brufau, Josep Maria
Lectura
28/2/2002

Colectividades agrarias en la región de Girona, 1936-1939

Autor
Cárdaba Carrascal, Marciano
Direcció
Congost Colomer, Maria Rosa
Lectura
6/7/2001

La vil·la romana de Vilauba. Un exemple de l'ocupació i explotació romana del territori a la comarca del Pla de l'Estany

Autor
Castanyer Masoliver, Pere
Direcció
Nolla Brufau, Josep Maria
Lectura
4/6/1999

Els rituals funeraris en el període calcolític-bronze final al nord-est de Catalunya

Autor
Agustí Farjas, Bibiana
Direcció
Campillo Valero, Domènec. Tutoria: Soler Masferrer, Narcís
Lectura
7/5/1999

El programa iconogràfic de l'Attideion del Campo della Magna Mater a Òstia

Autor
Vivó Codina, David
Direcció
Nolla Brufau, Josep Maria
Lectura
18/12/1998

Ceràmiques romanes de producció local al NE de Catalunya (època augustal i altoimperial)

Autor
Tremoleda Trilla, Joaquim
Direcció
Nolla Brufau, Josep Maria
Lectura
25/6/1996

La consolidació de la propietat pagesa a Catalunya (el Baix Empordà, 1850-1940)

Autor
Saguer Hom, Enric
Direcció
Garrabou Segura, Ramon. Tutoria: Puigvert Solà, Joaquim Maria
Lectura
29/4/1996

L'emmagatzematge de cerals en sitges d'època ibèrica al nord-est de Catalunya

Autor
Burch Rius, Josep
Direcció
Nolla Brufau, Josep Maria
Lectura
22/4/1996

Néixer per a morir. Orfes, dides i hospicians al set-cents gironí

Autor
Borrell Sabater, Miquel
Direcció
Torres Sans, Xavier
Lectura
25/4/1995

El pas del paleolític mitjà al paleolític superior a Catalunya i la seva interpretació dins el context geogràfic francoibèric

Autor
Alcalde Gurt, Gabriel
Direcció
Soler Masferrer, Narcís
Lectura
17/3/1993

La difusió de l'arqueologia mitjançant els museus arqueològics. Avaluació dels visitants dels museus arqueològics de Catalunya i anàlisi dels conceptes que aquests museus transmeten al públic

Autor
Maroto Genover, Julià
Direcció
Soler Masferrer, Narcís
Lectura
2/12/1994

L'acció antròpica sobre les matèries dures animals, durant el plistocè del nord-est de Catalunya

Autor
Rueda Torres, Josep Manuel
Direcció
Soler Masferrer, Narcís
Lectura
12/3/1993