Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Institut de Tecnologia Agroalimentària

Línies de recerca

Institut de Tecnologia Agroalimentària

BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ ANIMAL I HUMANA

En el camp de la biologia de la reproducció del mascle reproductor porcí, millora del rendiment reproductiu del mascle destinat a la reproducció assistida (inseminació artificial) o a la monta natural. Estudi de com els diversos factors (genètics, ambientals o de maneig) incideixen sobre la qualitat del semen, amb la finalitat d’establir uns mòduls d’inseminació artificial. Efectes del fotoperíode sobre la qualitat del semen i la fertilitat in vivo. Criopreservació espermàtica i vitrificació embrionària, anàlisi computeritzada de la qualitat espermàtica, determinació de la patogènia en mostres seminals, traçabilitat i proves de parentiu, sexatge de semen i d’embrions, tècniques de reproducció assistida.

Patologia vegetal

Protecció integrada contra malalties bacterianes i fúngiques dels fruiters.

Desenvolupament i aplicació de noves tecnologies de control integrat. Guiatge dels moments de tractament amb models de predicció de risc d'infecció. Implementació de noves tècniques de control basades en microorganismes antagonistes dels patògens o en pèptids amb activitat antimicrobiana, que s'utilitzen com a biofungicides i biobactericides naturals. Optimització de pèptids d’interès industrial, especialment en l’àmbit agroalimentari.

En col·laboració amb LIPPSO (UdG), establiment d’una plataforma de síntesi química de pèptids i determinació de les seves propietats, inicialment en el camp de la protecció vegetal, però també dels sectors alimentari, veterinari i biomèdic. Col·lecció de pèptids amb aplicacions potencials en els sectors anteriors. Producció massiva d’aquests pèptids en plantes utilitzades com a biofactories. Optimització de pèptids expressables en planta.

Tecnologia alimentària

Obtenció d’ingredients alimentaris funcionals i/o nutricionals amb valor afegit a partir de subproductes procedent del sacrifici de bestiar porcí en escorxadors industrials.

Desenvolupament de sistemes de conservació de la sang d'escorxador com la bioconservació, bactofugació, microfiltració tangencial o l’alta pressió hidrostàtica. Obtenció d’hemoderivats i extractes proteics procedents d'organs de baix valor comercial, líquids o deshidratats, i determinació de la funcionalitat i l'estabilitat dels productes obtinguts. Determinació de la qualitat tecnològica, organolèptica i acceptabilitat de productes alimentaris que incorporin aquests extractes. Millora de funcionalitat dels productes obtinguts: tècniques de fraccionament, tractaments enzimàtics, pressurització, mètodes combinats. Obtenció de pèptids funcionals a partir de la proteòlisi dels extractes obtinguts.

Plantes modificades genèticament (MG).

Desenvolupament i validació de noves eines per a l’anàlisi d’organismes MG. Estudis de coexistència de plantes MG i convencionals en camps d’agricultor. Caracterització de seqüències inserides en plantes MG i d’expressió dels transgens. Estudis de variabilitat (transcriptòmica i proteòmica) associada a la inserció i expressió de transgens en plantes. Producció i caracterització de plantes MG que expressen pèptids antimicrobians.