Institut de Recerca en Turisme (INSETUR)

Direcció

Càrrec Titular
director de l'Institut de Recerca en Turisme (INSETUR) Doctor JORDI COMAS TRAYTER
secretària de l'Institut de Recerca en Turisme (INSETUR) Doctora RAQUEL CAMPRUBI SUBIRANA