Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Tesis doctorals

Les tesis defensades en els darrers anys.

Les tesis realitzades s'emmarquen en el Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura. Els membres de l'ILCC participen en els màsters de Recerca en Humanitats, de Formació del Professorat (especialitat en Llengua i Literatura Catalana) i altres màsters afins que donen accés al programa de doctorat.

 

Stasiakiewicz, Zofia: "Pseudonoble, pseudoestudiant, pseudopolonès, pseudoexiliat, pseudoescriptor, pseudointel·lectual i pseudoprovocador". La recepció de l'obra literària de Witold Gombrowicz a Espanya en textos escollits (1968-2014). Direcció: Xavier Pla i Barbero; Bozena Zaboklicka. Lectura: 08/06/2018.

Viñolas Solés, Mariona: Lírica trobadoresca a la Corona d'Aragó: estudi de casos. Direcció: Miriam Cabré Ollé. Lectura: 16/03/2018.

Quera Carré, Alfons: Josep Pla i la defensa de la literatura catalana en la postguerra (1946-1956). Direcció: Francesc Xavier Pla i Barbero. Lectura: 23/02/2018.

Castaño Trias, Marta: "Ninguna fou tan amada": edició crítica i estudi de les giletes de Francesc Fontanella. Direcció: Pep Valsalobre Palacios. Lectura: 10/01/2018.

Bosch Sánchez, Lluís: La traducció al català de poesia en llengua anglesa (1990-2010). Anàlisi formal i retòrica. Direcció: Jordi Sala Lleal. Lectura: 13/03/2017.

Carol Geronès, Lídia: "Fortuny" de Pere Gimferrer o el bric-à-brac de la Belle Époque: una novel·la singular en el panorama narratiu català dels anys vuitanta. Direcció: Francesc Xavier Pla i Barbero. Lectura: 21/10/2016.

Malé Ribera, Joaquim: El nou testament i la història. Estudis sobre la interpretació contemporània de la Sagrada Escriptura. Direcció: Joan Ferrer Costa. Lectura: 13/07/2016.

Vila Serra, Iolanda: L'obra teatral completa de Miquel de Palol i Felip (1885-1965). Estudi i edició. Direcció: Margarida Casacuberta Rocarols. Lectura: 11/07/2016.

Roig García, Josep: La tuberculosi en la literatura. Estudi de la malaltia a través de la novel·la europea (1850-1950). Direcció: Joaquim Maria Puigvert Solà; Margarida Casacuberta Rocarols. Lectura: 04/07/2016.

Sinclair, Graham Murray: The Mods in Catalonia: a critical perspective of the neo-Gramscian approach to popular culture. Direcció: Narcías Iglésias Franch. Lectura: 27/05/2016.

Carbonell Ros, Natàlia: Una aproximació pluridisciplinària a les escriptures populars. Els anònims en l'exili republicà (1939-1952). Direcció: Narcís Iglésias Franch. Lectura: 20/05/2016.

Molina Sánchez, Raúl: Lecturas de Diego de Saavedra Fajardo en la obra periodística de Azorín. Direcció: Montserrat Escartín Gual. Lectura: 02/05/2016.

Valls Pujol, Esperança: Els fragments hebreus amb aljamies catalanes de l'Arxiu Històric de Girona. Estudi textual, edició paleogràfica i anàlisi lingüística. Direcció: Joan Ferrer Costa. Lectura: 02/02/2016.

Zaragoza Gómez, Verònica: "En vers vull desafiar...". La poesia femenina a l'àmbit català (segle XVI-XVIII). Edició crítica. Direcció: Pep Valsalobre Palacios. Lectura: 01/02/2016.

Perera Roura, Anna: L'erotisme en la poesia catalana del segle XX: Joan Salvat-Papasseit, Josep Palau i Fabre i Gabriel Ferrater. Direcció: Maria Àngela Vilallonga Vives. Lectura: 23/10/2015.

Cullell Ramis, Josep: Gaziel (1887-1964): un retrat ideològic: racionalitat, catalanitat i compromís. Direcció: Francesc Xavier Pla i Barbero. Lectura: 21/11/2014.

Fullana Noell, Olga: La Gramàtica catalana inèdita de Pau Cardellach i Busquets. Direcció: Francesc Feliu Torrent. Lectura: 07/11/2014.

Ferrer Borrell, Elies: La centralitat del llenguatge en l'antropologia de Lluís Duch. Reflexió filosòfica sobre la noció d'emparaulament. Direcció: Joan Ferrer Costa; Josep Maria Terricabras Nogueras. Lectura: 31/10/2014.

Pérez Flores, Víctor: Estudi i edició d'Eugeni d'Ors: Curs sobre els fenòmens de l'atenció. Estudis Universitaris Catalans, Hivern de 1909. Direcció: Francesc Xavier Pla i Barbero. Lectura: 19/09/2014.

Vilamitjana Carandell, Dolors: Inventari i transcripció de l'obra literària d'Albert de Quintana i Combis. Direcció: Maria Àngela Vilallonga Vives; Albert Rossich Estragó. Lectura: 16/09/2014.

Turon Mejias, Maria Àngels: La tradición judía y la narración en la pintura de Marc Chagall. Direcció: Joan Ferrer Costa. Lectura: 28/05/2014.

Gómez Martín, Francesc Josep: El "Tractat de les penes particulars d'infern" de Joan Pasqual: edició i estudi. Direcció: Josep Pujol Gómez. Tutoria: Sadurní Martí Castellà. Lectura: 11/04/2014.

Francalanci, Leonardo: La traducció catalana del comentari de B. Ilicino als "Triumphi" de Petrarca. Estudi i edició crítica. Direcció: Josep Maria Nadal Farreras; Maria Àngela Vilallonga Vives. Lectura: 04/10/2013.

Muntada Vendrell, Lluís: La literatura de Jorge Luís Borges com a reelaboració dels materials del pensament i la cultura. Direcció: Josep Olesti Vila; Jorge García López. Lectura: 23/05/2013.

Guixeras Olivet, David: Edició crítica i estudi del "Regiment de la cosa pública" de Francesc Eiximenis. Direcció: Xavier Renedo Puig. Lectura: 01/02/2013.