Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

A la UdG flippegem

Jornada de presentació d'experiències de classe inversa

31 de maig de 2019

Presentació

També coneguda com a flipped classroom, la classe inversa planteja un enfocament de l’aprenentatge que inverteix la seqüència tradicional d’activitats de l’aula.

Es tracta d’implicar de manera activa els estudiants en el seu procés d’aprenentatge per tal que els seus aprenentatges siguin més profunds i significatius.

Les experiències presentades en aquesta jornada, han seguit alguna de les tres estratègies més habituals de la classe inversa:

  • Instrucció per parells (Peer Instruction )
  • Ensenyament just-in-time (Just in Time Teaching )
  • Aprenentatge basat en equips (Team Based Learning )

Objectiu

L’objectiu era presentar i compartir les experiències d’implementació a l’aula realitzades per alguns dels participants en el Taller sobre com aplicar estratègies d’aula inversa, dut a terme al llarg del curs 2017-2018. També, posar en comú aspectes positius a destacar de les diferents pràctiques, estratègies reeixides, dificultats o punts febles que s’han detectat, reptes futurs… I això tant des de la perspectiva del professorat com dels estudiants que van participar en aquestes experiències.

flipped-1024x578

Es poden consultar algunes referències i experiències d'aplicació d'aquesta metodologia a la web de l'ICEberg UdG: https://iceberg.udg.edu/classe-inversa/

Videos

Veieu els vídeos de les diferents intervencions realitzades a la Jornada:

José Luis Medina, de la Universitat de Barcelona

Pilar Morera, de la Universitat de Girona

Josep Duran, de la Universitat de Girona

Ramon Ballester, de la Universitat de Girona

Isabel Coll, de la Universitat de Girona

Núria Alsina, de la Universitat de Girona

Marta Planas, de la Universitat de Girona

Lino Montoro, de la Universitat de Girona

Eva Marguí, de la Universitat de Girona