Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

XID Aprenentatge Servei

La nostra xarxa pretén desenvolupar el coneixement i la possibilitat d´implantar un procés de sistematizació “d’aprenentatge-servei”(ApS) com a proposta educativa vàlida i enriquidora per a la Universitat. 

L’ApS es una pràctica educativa innovadora caracteritzada per combinar processos d’aprenentatge amb la realització d’un servei a la comunitat, aquests objectius s´aconsegueixen mitjançant l’elaboració dun projecte participatiu entre totes les parts implicades, en el qual, l´estudiant pren un paper rellevant. 

Resulta una estratègia d’aprenentatge molt efectiva per als estudiants dins del marc educatiu universitari, donat que permet el desenvolupament integrat de moltes de les competències generals i específiques dels diferents professionals en contextos de treball o serveis específics. Alhora permet un benefici a la comunitat o servei on es realitza, així com la formació dels professionals i els professors/es implicats.

Membres Facultat
Pilar Albertín Carbó Psicologia
Ana Bofill Ródenas Ciències Mèdiques
Eulàlia Guiu Puget Pedagogia
Raquel Heras Colas Didàctiques Específiques
Mariona Masgrau Juanola Didàctiques Específiques
Pere Soler Masó Pedagogia

Coordinadora: Mariona Masgrau

Secretaria: Pilar Albertin

Moodle i gmail: Eulàlila Guiu