Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

Infantil i Primària

Grups de treball (Equips ICE)

Equips infantil i primària

L'Equip ICE d'infantil 0-3 es va constituir el curs 2002-2003, en aquell moment, com a seminari del qual en ja en formaven part algunes membres de l’equip actual. L’equip està format per professionals d'educació infantil de diferents escoles de la província de Girona i professionals vinculades en la formació en cicles formatius de grau superior d'educació infantil interessades, totes elles, en la formació continuada, el treball innovador i la millora d'aquesta etapa educativa. 

La seva creació s'originà fruit de les inquietuds i expectatives d'un grup de mestres a qui unia l'interès pedagògic que suposava la implantació de la Reforma (LOGSE, 1990), la llei educativa espanyola que substituïa la Llei General d'Educació de 1970 i que atorgava el reconeixement de l'etapa d'educació infantil com a etapa educativa. Aquest interès inicial es va mantenir al llarg del temps (tot i els canvis legislatius: la derogació parcial de la LOGSE per la LODE i la seva substitució, posteriorment, per la implantació de la LOE).

La constitució de l'equip ICE infantil 0-3 a les comarques gironines fou precedida per un creixent interès educatiu, social i professional per l'etapa 0-3. Un context que va permetre un creixement insòlit en el sector 0-3 amb l'obertura de nous centres i la demanda formativa de nous professionals. És en aquest marc, que l'equip s'organitza per respondre a les necessitats formatives i per establir una perspectiva pedagògica sensata basada en el reconeixement d'experiències de dins (Jornades d'Educació Infantil, visites pedagògiques a escoles bressol, actualitzacions metodològiques, etc) i fóra de la província (assistència i difusió de cursos de formació, participació en viatges formatius...), el coneixement i difusió de perspectives metodològiques noves (cursos, tallers, assessoraments...) i la participació en propostes actuals i innovadores en matèria d'educació infantil (la inclusió de les noves tecnologies aplicades a l'aprenentatge i el coneixement, la difusió de noves eines...).

En la seva trajectòria, ara ja fa més de 20 anys, han participat persones que han aportat coneixements, dinàmiques i experiències que han permès encarar amb més confiança els canvis contextuals, contribuir en la implementació de noves perspectives i paradigmes educatius i, alhora, integrar en la perspectiva de futur una forma de concebre i treballar l'Educació Infantil com una etapa única i d'especial rellevància en el desenvolupament global de la persona.

Membres

 • Anna Albó Romagós
 • Anna Durà Rovira
 • Dolors Farrés Roquer
 • Neus Morera Corral
 • Montserrat Núñez Casadevall
 • Pilar Saus Collell
 • Marta Torras Pastor
 • Montse Viñals Compta
 • Roser Vilà Vendrell

Coordinació

Montserrat Núñez Casadevall

Responsable ICE

M Teresa Bardera Garcia

teresa.bardera@udg.edu

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

L’Equip ICE d’infantil 3-6 es va constituir el curs 2007-2008 i està integrat per mestres d’educació infantil de diferents escoles de la província de Girona interessades en el treball innovador i la millora en aquesta etapa educativa. 

Una de les finalitats de l’equip és donar resposta a les demandes de formació de la província així com la de crear un espai comú de reflexió per aprofundir i formar-se en temàtiques concretes relacionades amb l’educació dels infants i l’escola de 3-6.

Des dels seus inicis, l’equip ha intervingut en l’organització de jornades d’educació d’infantil 0-6, unes jornades adreçades a professionals de tota l’etapa educativa 0-6 i que es podem considerar un important referent formatiu en les comarques gironines.

Membres

 • Carme Güell Serra
 • Dolors Julià Pairó
 • M. Lourdes Masó Darnés
 • Eva Peral Gómez
 • Virtu Ropero Mochales
 • Núria Ventura Pujolar
 • Rosa Vila Carrera

Coordinació

Núria Ventura Pujolar

Responsable ICE

M Teresa Bardera Garcia
teresa.bardera@udg.edu

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

L'Equip ICE Espais es crea el curs 2018-2019 amb la intenció de formar un grup de treball centrat en la reflexió, intercanvi, recerca i formació entorn l'organització dels espais escolars. Uns espais entesos com a elements educatius i lligats estretament al projecte d'escola. 

Els objectius que es planteja l'equip són:

 • Reflexionar i aprofundir en aspectes metodològics i organitzatius centrats principalment en el cicle d'infantil 3-6.
 • Compartir les realitats del propi centre incidint en el procés de transformació i millora que s'ha seguit i els canvis que ha comportat.
 • Cercar documentació i experiències de centres de referència focalitzant la mirada en l'aspecte organitzatiu.
 • Consensuar aspectes bàsics del procés de reflexió i acció que puguin ser vàlids per a qualsevol centre que es replanteja un canvi metodològic i d'organització d'espais.

Membres

 • Laura Bayé Arteaga
 • Judit Buyé Pardo
 • Montserrat Company Doporto
 • Quima Coris Comas 
 • Mireia Perez Torrent
 • Laura Riera Osuna
 • Laura Rios Robles
 • Núria Torné Coloreu
 • Estefania Vergelés Martínez
 • Marta Vilalta Muela
 • Marta Vilanova Cargol

Coordinació

Mireia Perez Torrent

Responsable ICE

M Teresa Bardera Garcia
teresa.bardera@udg.edu

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents


Les components del grup de treball en teràpia psicomotriu partim de diferents trajectòries i compartim la mateixa mirada cap a l’infant. Ens referim a una mirada global que integra les dimensions corporal, cognitiva, afectiva i social. Entenent que la primera relació mare-fill és la que configura la manera de ser i estar en el món.Treballem des del cos en relació, entenent el cos del nen com a mitjà fonamental tant per conèixer-se a ell mateix com per a connectar amb els demés i amb el món que l’envolta. Com a psicomotricistes basem la nostra intervenció en oferir seguretat afectiva i educativa per tal de donar a l'infant la possibilitat de realitzar un itinerari maduratiu que va del plaer d’actuar al plaer de pensar, garantint el seu desig d’aprendre adquirint unes bones habilitats emocionals i de comunicació.

Els nostres principals objectius com a grup són:

 • Aprofundir en temes d'interès comú, referents al camp d'intervenció psicomotriu
 • Enriquir coneixements i compartir experiències en els àmbits d'actuació
 • Elaborar i compartir les nostres reflexions
 • Donar a conèixer la psicomotricitat basada en la relació

Membres

 • Georgina Ayats Sala
 • Mercè Juanals Domènech
 • Montse Martínez Valero
 • Núria Sidera Comas
 • Montserrat Valles Majoral

Coordinació

Georgina Ayats Sala

Responsable ICE

M. Teresa Bardera Garcia
teresa.bardera@udg.edu

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

 • La Psicomotricitat com a eina per entendre i afrontar la diversitat. Curs 2014-15
 • Sensibilització de la pràctica psicomotriu educativa. Emoció, relació i pensament en joc, per ajudar a créixer. Curs 2015-16
 • Vivenciar la psicomotricitat a Educació Infantil. Curs 2017-18  

L’equip ICE de matemàtiques d’infantil-primària es va constituir el curs 2006-2007 arran del programa de Formació de formadors/res de matemàtiques portat a terme pel Departament d’Educació del curs 2005-2006 al 2007-2008 dins el Pla Marc de Formació Permanent 2005-2010. L’equip es va constituir per mestres d’educació primària i professors de la Facultat d’Educació i Psicologia amb una llarga experiència en formació matemàtica adreçada a escoles i professorat de la nostra demarcació, així com d’un àmbit més ampli. Actualment el formen mestres que treballen en centres d'educació infantil i primària.

Del curs  2009-2010 al 2011-2012  l’equip s’ha centrat en l’anàlisi competencial i en l’aprofundiment de coneixements disciplinaris i didàctics de la resolució de problemes i ha ofert cursos adreçats a mestres d’infantil i primària.  Aquests han tractat la resolució de problemes des de diferents àmbits: contextualitzats, amb materials manipulables, amb TAC, amb connexió amb l’àrea de llengua i preventius. En els següents cursos l'equip centrà la seva tasca en la matemàtica manipulativa i en activitats formatives d’assessorament de matemàtiques en centres de la província de Girona.  

Des del curs 2016-2017 l'equip participa en la formació del programa AraMat del Departament d'Ensenyament adreçat als mestres d’educació infantil i primària que té per objectiu aprofundir en el coneixement dels continguts clau de matemàtiques i en com treballar-los a l’aula, amb el convenciment que si se’n sap més es poden ensenyar millor. 

En el 2018-2019 s'incorporen a l'equip nous membres a fi de poder donar resposta, amb una visió d'equip, a les demandes formatives tant del programa AraMat com del Pla de Zona de comarques de Girona. 

Membres

 • Marta Aragüés Vidal
 • Ester Bosch Casas 
 • Xavier Fernàndez Bergés
 • Cecília Martinez Coll
 • Anna Rodríguez Casas
 • Rosa M. Sala Pi

Coordinació

Marta Aragüés Vidal

Responsable ICE

M Teresa Bardera Garcia
teresa.bardera@udg.edu

Historial equip

Cursos anteriors

L’equip ICE de visual i plàstica d’infantil i primària es creà el curs 2007-2008 responent a la necessitat de crear un grup de treball de formadores entusiastes de l’educació visual i plàstica. Des del seu inici, l’equip ha donat resposta a les demandes de formació del Pla de Zona de les comarques gironines i ha organitzat diverses activitats relacionades amb el llenguatge visual i plàstic adreçades a mestres d’infantil i primària.

L’equip comparteix una mateixa mirada del treball a l’escola del llenguatge visual i plàstic i l’àrea d’educació artística basada en la interdisciplinarietat i connexió amb les altres àrees, en l’art, en l’experimentació i la creativitat. Durant la seva trajectòria, ha participat en l'organització de diverses jornades de visual i plàstica i tallers adreçats a mestres d’infantil i primària centrats en una temàtica concreta i transversal que possibiliten experimentar tècniques plàstiques i aprofundir en continguts relacionats amb el  llenguatge visual i plàstic i l’art.

En els darrers cursos hem anat recollint experiències en el web "Per amor a l'art" amb la intenció que puguin ser una font d'inspiració per altres mestres i per a nous projectes.  

Membres

 • M. Teresa Bardera Garcia
 • M. Assumpta Carreras Espígol
 • Eva Formiga Alberca
 • Aurelia de la Fuente Martín
 • M. Carme Garriga Verdaguer
 • Sandra Palau Expósito
 • Dolors Picazo Hugas
 • Gemma Riba Trepat
 • Àngels Rigat Coll
 • Anna Sarrà Alabert
 • Núria Vancells Flotats

Coordinació

M. Teresa Bardera Garcia

Responsable ICE

M Teresa Bardera Garcia
teresa.bardera@udg.edu

Historial equips

Cursos anteriors

Activitats/documents

L'Equip ICE de Metodologies per a la transformació es crea durant els curs 2018-2019 com a grup de treball de reflexió, intercanvi, recerca i formació centrat en metodologies globalitzadores.

Els objectius de l'equip se centren en: 

 • Reflexionar i aprofundir en aspectes metodològics partint de la pròpia experiència i projectes de centre i d'un marc teòric.
 • Compartir les realitats del propi centre incidint en el procés de transformació i millora que s'ha seguit i els canvis que ha comportat i fer-ne l'anàlisi. 
 • Consensuar aspectes bàsics del procés de reflexió i acció que puguin ser vàlids per a qualsevol centre que es replanteja un enfocament globalitzat de l'aprenentatge.
 • Disseny d'estratègies i elaboració de processos claus de l'ensenyament-aprenentatge basats en metodologies amb un enfocament globalitzat. 

Membres

 • Joel Aranda Pujolàs
 • Sandra Masdevall Teixidor
 • Josep Pérez Bosch
 • Lídia Sanahuja Navarro
 • Ester Gibert Esparch 

Coordinació

Ester Gibert Esparch

Responsable ICE

M Teresa Bardera Garcia
teresa.bardera@udg.edu

Historial equip

Cursos anteriors


L'Equip ICE en Innovació a l'Educació Física Cooperativa pretén donar resposta a la gestió del projecte telemàtic cooperatiu a l’educació física “Formigues Cooperatives” i oferir formació i acompanyament de tots aquells professionals que vulguin participar en el projecte. I també ajudar-los a iniciar-se en metodologia cooperativa a l'educació física. 

Web: http://formiguescooperatives.cat/

Membres

 • Pere Casals Padró
 • Cristina Guijosa Quintilla
 • Antonia Maria Montero Pérez
 • Pau Ixent Olivella Morillo
 • Aleix Vila Solà

Coordinació

Pere Casals Padró

Responsable ICE

M Teresa Bardera Garcia
teresa.bardera@udg.edu

Historial equips

Cursos anteriors

Tot ésser humà té unes necessitats que han de ser cobertes, moltes d’elles solen resoldre’s per la pròpia capacitat de gestionar-les, però hi ha situacions i moments en la vida de les persones i dels infants en que es fa difícil, i és per això, que cal acompanyar-los a fi de no caure en una situació de vulnerabilitat.

En el grup de treball “T’acompanyem”, volem reflexionar sobre l’àmbit de l’acompanyament, els agents que intervenen, la formació i el decret d’inclusió a fi de generar millores envers al nostre alumnat, les seves famílies i els professionals.

El tema central del qual parlarem afecta de manera transversal des del naixement fins a la vida adulta.

El grup de treball està format per persones de l’àmbit educatiu; però per entendre aquest acompanyament com a tal, necessitem un equip multidisciplinar on englobi tot el ventall de professionals que intervenen en aquest procés. Per aquest motiu es faran trobades i qüestionaris amb membres de l’àmbit educatiu, col·lectius de famílies, serveis assistencials (CDIAP, CSMIJ, EAIA, EAP i serveis socials) i sanitat.

Membres

 • Yeni Acosta Inchaustegui
 • Esther Ayuso Gutiérrez
 • Gisela Baz Contreras
 • M. Àngels Gifra i Borrell
 • Ana Rosa Jiménez Contreras
 • Àngels Miret Rial 
 • Elisabet Pagès Vidal 
 • Montserrat Sampol Oliva
 • Alba Serres Robles  
 • Laia Vidal Villarejo

Coordinació

Esther Ayuso Gutiérrez i Elisabet Pagès Vidal

Responsable ICE

M Teresa Bardera Garcia

teresa.bardera@udg.edu

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

L'equip TAC ICE d'infantil i primària es va constituir el curs 2010-2011. Està integrat per un grup de persones formadores en TAC, altament interessades en l'actualització permanent dels seus coneixements i competències en els temes TAC i ben disposades a compartir-ho, tant a nivell de l'equip (autoformació) com amb la resta del professorat (formació). Les funcions de l'equip són:

 •  Reflexionar al voltant del contingut i la finalitat de les accions formatives
 •  Propiciar l'autoformació de l'equip, a partir de les mateixes persones que integren l'equip, però també convidant altres persones quan sigui necessari.
 •  Oferir una acció formativa oberta a d'altres equips ICE, quan es consideri convenient.
 •  Assumir les demandes de formació provinents de centres de la província.

Historial equips

Cursos anteriors

Activitats/documents

L’equip ICE de competències personals es va constituir el curs 2008-2009. Som un grup de treball, format per mestres i professorat d’educació infantil, primària i secundària, psicopedagogs, educadors socials i terapeutes, que compartim una visió integral de la persona, la capacitat de creixement en qualsevol etapa de la vida i la importància de les relacions humanes.

El nostre objectiu és oferir formació, orientació  i recursos perquè els docents puguin incloure aquesta mirada integral dins del centre educatiu.

Per aquest motiu oferim diferents tallers, cursos, seminaris, assessoraments sobre:

 • Comunicació
 • Vinculació
 • Resiliència
 • Educació emocional
 • Dinàmica de grups, convivència
 • Resolució de conflictes
 • Ioga
 • Suport al dol
 • Pedagogia sistèmica

Educar és preparar la terra perquè doni els millors fruits”

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

Metre és un grup de mestres que es va crear l'octubre de 2012 per compartir inquietuds i estratègies de canvi. Som professionals de totes les especialitats i les etapes educatives amb la voluntat d'avançar i millorar en la nostra pràctica docent. Aquesta diversitat de perfils no priva en cap cas que trobem moltes inquietuds i elements de debat compartits és i sens dubte, un dels nostres trets definidors que ens permetrà fer aportacions riques i globalitzadores.

Creiem que l'educació emprenedora és una via important de renovació de l'educació, tot i que es tracta d'un terme genèric que aglutina concepcions molt diverses de com ha de ser l'educació del segle XXI. Nosaltres l'entenem com un conjunt d'estratègies, metodologies i actituds didàctiques que han d'ajudar a actualitzar els processos d'ensenyament i aprenentatge en la seva globalitat i al llarg de tota la formació (més que no pas una matèria aïllada i vinculada amb el món empresarial). Creiem també que l'educació emprenedora ha d'ajudar els alumnes a saber tirar endavant els seus propis projectes. En tot cas, continuem definint i redefinint aquest concepte en cada reunió.

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents

L’equip de llengua d’infantil i primària de l’ICE es va constituir el curs 2005-2006 i en formen part persones formadores interessades en la metodologia i la didàctica de la llengua a l’educació infantil i primària. El grup de treball analitza la implementació a les escoles de temes diferents com l’impuls a la lectura, la immersió lingüística, l’aprenentatge de la llengua oral i escrita,… per a l’optimització d’estratègies, la millora de la intervenció docent i l’aprenentatge a nivell integral.

Les funcions de l’equip són:

 • Actualitzar-se en temes específics de didàctica de la llengua i la literatura, així com també en currículum, intervenció i avaluació.
 • Atendre i resoldre les demandes de formació.

El treball intern de l’equip consisteix en:

 • Formar-se en llengua, literatura i en  metodologia i organització d’aula. Fer un seguiment dels temes tractats en les recerques actuals i assistir, si és possible, a trobades i conferències d’experts.
 • Compartir temes referents a la llengua i el llenguatge entre les  persones que integren l’equip.
 • Posar en comú principis bàsics que poden afectar a les formacions que realitzen les persones que integren l’equip.
 • Compartir material i experiències de formació.

Historial equip

Cursos anteriors

L’Equip ICE de metodologies i organització d’aula es va crear el curs 2009-2010 i està integrat bàsicament per mestres i especialistes amb experiència en diferents activitats de formació: assessoraments a centre, cursos, tallers,...

L’equip està format per un grup heterogeni de professionals amb experiència i àmbits diversos pel que respecta a context escolar, projectes, tècniques d’estudi i formació de l’alumnat, metodologies emprades ... en conjunt contemplats com aspectes enriquidors als quals cal afegir un objectiu i un interès comú: la inquietud i  il·lusió que els mou a aprofundir i a reflexionar sobre el què, el com i el per què de la pròpia tasca docent.

En els dos primers cursos l’equip es va centrar en sessions d’autoformació, les quals han facilitat el coneixement dels seus membres i han servit per compartir experteses i/o experiències innovadores o distintives. Aquest curs 2012-2013 l’equip es proposa l’aprofundiment en un tema concret unificant criteris, cercant metodologies i recursos per treballar-lo per poder-ho aplicar i compartir.

La majoria de membres de l’equip han assumit diferents activitats de formació del Pla de Zona i de formació de professorat interí, tant a nivell individual com en parelles o petit grup.

Historial equip

Cursos anteriors

Activitats/documents