Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

FP

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
HOTELERIA I TURISME
SEGURETAT I MEDI AMBIENT
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL 
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
ENERGIA I AIGUA
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
SANITAT
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 
TRANSVERSALS