Institut de ciències de l'educació

Col·laboració ICE-INS Jaume Vicens Vives

Donació bibliogràfica Dolors Condom

Aquest any ha acabat la col·laboració entre l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach i l'INS Jaume Vicens Vives per acollir 1000 volums de la professora Dolors Condom. L'Equip ICE Dolors Condom de cultura clàssica ha catalogat i compartir a e-pergam aquest fons bibliogràfic.