Institut de ciències de l'educació

Vídeo de les V Jornades TIC i Educació

Un vídeo que sintetitza el contingut i esperit de les V Jornades TIC i Educació: Aprenentatge col·laboratiu en xarxa, que en aquesta edició va comptar amb una conferència inaugural, comunicacions, tallers, taules rodones i taules i pòsters d'experiències.

L’edició d’enguany es va centrar, de manera especial, en l'Aprenentatge col·laboratiu en xarxa, entenent que les tecnologies permeten un context educatiu en què les relacions són fonamentals en el treball en xarxa i amb la xarxa, però també s’abordaran altres temes inclosos sota el paraigües genèric de les Jornades.

Tal i com s’ha anat fet en les edicions anteriors, es crearen els espais necessaris per assegurar que es pugui seguir promovent la reflexió sobre l’activitat docent i les estratègies d’intervenció a l’aula, la divulgació de bones pràctiques educatives amb l’ús de les TIC i l’intercanvi de coneixements entre docents. Esperant, així, contribuir a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge i l'enriquiment del nostre sistema educatiu.