Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

Professorat universitari

Des de l’ICE Josep Pallach promovem actuacions de suport a la innovació i la millora docent i organitzem activitats de formació per al personal docent i investigador de la Universitat de Girona.

Més informació

Oferta formativa

Data d'inici Títol Matrícula
11/06/2019 1819FU107 Re-visant i re-pensant les fitxes de les assignatures (II) Tancada
12/06/2019 1819FU108 Taller sobre habilitats per comunicar en públic Tancada
05/10/2018 1819FU56 Immunomedia: hacia la innovación docente y la divulgación con y por los estudiantes (Matí) Tancada
18/10/2018 1819FU28 Re-visant i re-pensant les fitxes de les assignatures (I) Tancada
08/04/2019 1819FU71 Seminari sobre motivació i participació activa Tancada
11/05/2019 1819FU98 X Jornada 0-6: Vet aquí una jornada Tancada
14/06/2019 1819FUEA104 Seminari sobre Motivació i Participació Activa (2na edició) Tancada
18/06/2019 1819FU101Incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària Tancada
20/06/2019 1819FU95 ICEberg Day 2019, amb Ismael Peña-López Oberta
21/06/2019 1819FU111f Com incorporar la perspectiva de gènere en la nostra docència (F. Lletres) Oberta
25/06/2019 1819FU111a Com incorporar la perspectiva de gènere en la nostra docència (F. Ciències) Oberta
25/06/2019 1819FU111e Com incorporar la perspectiva de gènere en la nostra docència (F. C. Econòmiques i E.) Oberta
26/06/2019 1819FU111c Com incorporar la perspectiva de gènere en la nostra docència (F. Dret) Oberta
26/06/2019 1819FU111b Com incorporar la perspectiva de gènere en la nostra docència (F. Infermeria i Medicina) Oberta
26/06/2019 1819FU111g Com incorporar la perspectiva de gènere en la nostra docència (FEP) Oberta
27/06/2019 1819FU111h Com incorporar la perspectiva de gènere en la nostra docència (EPS) Oberta
27/06/2019 1819FU111d Com incorporar la perspectiva de gènere en la nostra docència (F. Turisme) Oberta

Data d'inici Títol Matrícula
08/10/2018 1819FU53 Comunicar i presentar la informació. Infografia I Tancada
19/10/2018 1819FU25 V Jornades TIC i EDUCACIÓ. Aprenentatge cooperatiu en xarxa Tancada
19/10/2018 1819FU70 Formació en ús avançat de Moodle Tancada
31/10/2018 1819FU54 Crea el teu projecte infogràfic. Infografia Nivell II Tancada
29/11/2018 1819FU62a Pissarra Digital Interactiva (Matí) Tancada
29/11/2018 1819FU62b Pissarra Digital Interactiva (Tarda) Tancada
17/01/2019 1819FU63a Moodle. el qualificador (Matí) Tancada
17/01/2019 1819FU63b Moodle. el qualificador (Tarda) Tancada
04/02/2019 1819FU78 DETOX de dades. Com controlar la nostra vida digital Tancada
14/02/2019 1819FU64a Moodle. La gestió de grups (Matí) Tancada
14/02/2019 1819FU64b Moodle. La gestió de grups (Tarda) Tancada
28/03/2019 1819FU94 Recursos per a la semipresencialitat en el Grau d'Arquitectura Tècnica i Edificació Tancada
11/04/2019 1819FU66a Moodle. Els qüestionaris (Matí) Tancada
11/04/2019 1819FU66b Moodle. Els qüestionaris (Tarda) (ANUL·LADA) Tancada
09/05/2019 1819FU65a Moodle. L'avaluació entre iguals (Matí) Tancada
09/05/2019 1819FU65b Moodle. L'avaluació entre iguals (Tarda) Tancada
20/05/2019 1819FU96 Vull gravar un vídeo docent: què he de tenir en compte? Tancada
21/05/2019 1819FU97 Semipresencialitat: Moodle i Altres Recursos Tancada
10/06/2019 1819FU109 Vull gravar un vídeo docent: què he de tenir en compte? Tancada
11/06/2019 1819FU110 Semipresencialitat: Moodle i Altres Recursos (lI) Tancada