Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

Bon inici de curs!

"La vida ha de ser una educació contínua"

Gustave Flaubert

L’ICE de la UdG

L’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE) té com a objectius contribuir a la formació permanent del personal acadèmic de tots els nivells educatius, l’assessorament tècnic dins del camp de la planificació educativa, la recerca i la innovació pedagògiques.