Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

"Seré un temerari i el meu projecte, una il·lusió"

Narcís Monturiol

"La vida ha de ser una educació contínua"

Gustave Flaubert

L’ICE de la UdG

L’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE) té com a objectius contribuir a la formació permanent del personal acadèmic de tots els nivells educatius, l’assessorament tècnic dins del camp de la planificació educativa, la recerca i la innovació pedagògiques.