UdiGitalEdu

Projectes

SEDIN : Creative Methods for Successful Inclusion in Multicultural Schools

SEDIN – Creative Methods for Successful Inclusion in Multicultural Schools which aims to promote the use of the Montessori and Creative Learning methods in order to promote social inclusion in multicultural schools.

Refugee children (as well as children with migrant / minority background) often face difficulties in adapting in the school environment of the host countries because of the difficulties they have with the language, the different cultural background but, mainly, because of the difficult experiences that they have faced on the way to the host countries.

The traditional cognitive models of teaching cannot cover this need and for this reason there is a need to introduce in the school environment, in cooperation with different stakeholders, alternative methods that cultivate the fantasy of the children, that promote emotional aspects of learning, that promote the positive interaction between these children and children belonging to the mainstream communities and that promote non-verbal communication and learning.


Més Informació:

http://udigital.udg.edu/portfolio_page/sedin/

Partners:

Action Synergy
Universitat de Girona
Karsiyaka District National Education
Center for Creative Training Association
Vocational Trainig Center of the Regional Unit of Lesvos
CISS – Cooperazione Internazionale Sud
Center of Higher Education in Theatre Studies
Waterpark Montessori International


PECOFIM- Pensament Computacional en la Formació Inicial de Mestres

El projecte Pensament Computacional en la Formació Inicial de Mestres (PECOFIM) de la Universitat de Girona (UdG) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) té com a objectiu implicar els futurs mestres en processos que portin a transformar, de manera interdisciplinària, l’ensenyament i l’aprenentatge d’algunes de les àrees curriculars de les etapes d’infantil i primària ajudant a desenvolupar, especialment, la competència matemàtica, la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la competència digital. Amb aquest treball també s’espera incidir en el desenvolupament de la Competència Digital Docent (CDD) dels futurs mestres.

The project Computational Thinking in Pre-service Teacher's Training (PECOFIM) of the University of Girona (UdG) and the Autonomous University of Barcelona (UAB) aims to involve future teachers in processes that will transform, in an interdisciplinary way, teaching and learning in some of the curricular areas of early childhood and primary stages education, helping to develop, especially, mathematical competence, competence in knowledge and interaction with the physical world and digital competence. With this work, it is also expected to focus on the development of the digital competence of future teachers.


Més Informació: 
http://pecofim.wixsite.com/pecofim

El projecte està finançat en la convocatòria d’Ajuts de Recerca per a la Millora en la Formació Inicial de Mestres (Codi 2015 ARMIF 00031), que concedeix l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR). Amb una durada de dos anys (2016-2018), compta amb la participació de mestres de quatre centres d’Educació Primària: Escola Carme Auguet (Girona), Escola Llar – Lluís M. Mestras (Olot), Escola Pia (Granollers) i Escola Projecte (Barcelona).