Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals

Participació i desenvolupament comunitari i animació sociocultural

La línia planteja qüestions i reflexions entorn a la millora de la participació en l’àmbit comunitari, i sobre l’animació sociocultural com a metodologia d’intervenció socioeducativa. Per què és important potenciar processos participatius? Quines característiques han de tenir? Quins elements es posen en joc quan volem potenciar la participació?

PROJECTES ADSCRITS I WEBS EXTERNES

ProspectSaso

El projecte ProspectSaso pretén l’apropament entre empresaris i sectors de la formació i de la recerca amb l’objectiu d’aconseguir un millor coneixement de les professions, les pràctiques i les situacions emergents: nous destinataris, ocupació temporal, noves formes de governança, treball en xarxa… Els territoris coneixen la lògica i la política pública arrelades a la cultura nacional. Per contra, les problemàtiques sanitàries i socials (pobresa, discapacitat, infància en situació de risc, discriminació, envelliment) són nòmades i ignoren les diferents fronteres.

Més informació
http://www.prospectsaso.com/

Proyecto I+D+I: La evaluación participativa de acciones comunitarias como metodología de aprendizaje para el empoderamiento personal y comunitario (edu2010-15122)

L'objectiu general del projecte d'investigació es centra en saber si els processos participatius que es desenvolupen en el marc de les accions comunitàries generen aprenentatges que apoderen les persones que els desenvolupen.
Més informació:
Blog Evaluación participativa
Vídeos de presentacions
Mira'ls ara

Transferència del coneixement

LLIBRES

Soler, P., Fullana Noell, J., Muñoz Mella, G., Pallisera, M., Planas, A., Vilà, A., et al. (2009). La Participació dels estudiants en la universitat. Anàlisi de la situació a la Universitat de Girona. A 'UdG Publicacions. Estudis'. Girona: Universitat. [Consulta 26 maig 2011]. Descarrega'l en format PDF aquí.

ARTICLES

Úcar, X,; Planas, A.; Núñez, H. i  Llena, A (2016). Participatory evaluation and community development: A Spanish Case Study. Revista de Cercetare si Interventie Sociala: review of reserach and social intervention, 52, 295-310. Consulta el document.

Soler, P.; Novella, A. i Planas, A. (2015). Les estructures de participació juvenil a Catalunya d’ençà de la transició democràtica. Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació, 25, (1), 211-237. DOI: 10.2436/20.3009.01.148. Consulta el document.