Grup de recerca en Envelliment, Cultura i Salut

Projectes i convenis

 • Projecte: Estudi 'Approfondissement de l'étude Reconnaissance des Diplômes et Validation'
 • Finançada: UXEU - DG Xarxes Trans-Europees. 
 • Durada: 2000
 • Identificador: 060/00 17/10/00
 • Import: 11.999,01 €
 • Investigador principal: Pilar Monreal Bosch. Universitat de Girona
 • Projecte: Avaluació psicopedagògica dels aprenentatges instrumentals en el tercer cicle d'educació primària i revisió de les proves de comprensió lectora del primer cicle d’educació primària
 • Finançada: Fundació Propedagògic
 • Durada: 1993-1994
 • Import: 18.000 €
 • Investigador principal: Ramón Canals i Casas. Universitat de Girona
 • Projecte: Avaluació psicopedagògica dels aprenentatges instrumentals en la secundària obligatòria
 • Finançada: Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa
 • Durada: 1993
 • Import: 18.000 €
 • Investigador principal: Ramón Canals i Casas. Universitat de Girona