Grup de Recerca en Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental

Projectes

Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental

Projecte:
Shepherds of the XXIst century: increasing professionalism in the management of extensive livestock, wildfires and landscape in the era of global change (FIRESHEPHERDS) (No 2018-050798-P1)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Altres UE
Direcció:
 Josep Vila
Investigadors:
2
Import:
13227 €
Durada:
2018-2021

Projecte:
Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental (APTA) (2017SGR0193)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Margarida Castañer Vivas
Investigadors:
04
Import:
0 €
Durada:
2017-2020

Projecte:
Cooperació transfronterera i desenvolupament local a Europa (MPCUdG2016/073)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Margarida Castañer Vivas; Jaume Feliu Torrent
Investigadors:
05
Import:
22500 €
Durada:
2016-2018

Projecte:
Geografías del género, trabajo y ruralidad: Nuevas feminidades y masculinidades para un desarrollo rural sostenible ((CSO2015-63913-R),)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:
 Mireia Baylina
Investigadors:
5
Import:
14000 €
Durada:
2016-2018

Projecte:
Cooperación transfronteriza en Europa, una geopolítica de escala local. Análisis en cinco países europeos de buenas pràcticas para la integración y el desarrollo global (TRANSBORDEURCOP) (CSO2015-67124-R)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:
 Margarida Castañer Vivas; Jaume Feliu Torrent
Investigadors:
08
Import:
38720 €
Durada:
2016-2019