Inscripció individual

Termini d'inscripció obert a partir del 9 de gener fins al 14 de maig de 2018

Dades de l'alumne

Dades del centre on estudies

Dades de la visita

En el cas de les dobles titulacions de: Biologia+Biotecnologia, Biologia+Ciències Ambientals, Dret+Criminologia, Dret+Ciències Polítiques, ADE+Dret, Mestre en Educació Infantil + Educació Primària, Economia+ADE,  ADE+Enginyeria Tecnologies Industrials, i Economia+Filosofia la informació es donarà a les sessions informatives dels estudis de la Facultat corresponent.

Les dades personals recollides per mitjà d’aquest formulari s’incorporaran a un fitxer creat per la Universitat de Girona per a l’organització d’activitats de promoció adreçades a estudiants de batxillerat. 

Amb la presentació d’aquesta sol·licitud, la persona que omple aquest formulari autoritza  la tramesa d’informació sobre l’oferta educativa de la UdG. 

En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a Secretaria General de la Universitat.