Facultat de Turisme

Màsters oficials: Màster Universitari Erasmus Mundus en Gestió del Turisme/European Master in Tourism Management (IU-EM)


Memòria vigent:
Memòria (2009)
Documentació Procés Any
Informe Consejo de Universidades Verificació 2011
Informe ANECA Modificació 2010
Informe Consejo de Universidades Verificació 2009
Memòria Verificació 2009

Informació General

Indicadors