Facultat de Turisme

Màsters oficials: Màster Universitari en Direcció i Planificació de Turisme


Memòria vigent:
Memòria (2010)
Documentació Procés Any
Informe de seguiment. Curs 16-17 Seguiment 2017
Informe Consejo de Universidades Acreditació 2016
Informe AQU Acreditació 2016
Autoinforme Acreditació 2016
Informe Consejo de Universidades Verificació 2010
Informe ANECA Verificació 2010
Memòria Verificació 2010

Informació General

Indicadors